Erik Grips udgav på eget forlag sit store værk tidligere i år. Det er stort og vejer godt til, men det er også en flot bog med en stor mængde indhold. Udover noder til omkring 70 sange, tekster til dem og baggrund for deres tilbliven, indeholder bogen mange siders anekdoter fra hans lange karriere foruden en masse fotos af andre folkesangere.

På den måde bliver bogen også en historie om folkemusikmiljøet og en del af dens aktører fra de seneste tæt på 50 år. Bl.a. den store sangskriver Jan Toftlund, som døde alt for tidligt i 1990, og som Erik Grip havde samarbejde med i lang tid. Han har også medtaget en lang række udklip med bl.a. anmeldelser gennem tiden, og mange succesudgivelser har der bestemt været, jo ikke mindst Grundtvig-pladen ”De Levendes Land”. Hidtil er det blevet til hele 33 albums. I bogen liger tillige CD’en ”Det var godt jeg traf dig”, hvor Erik Grip akkompagneres af en række meget fine musikere.

Erik Grip Sangbog er på hele 275 sider og kan købes via www.grip.dk, men pladebutikken Ressourcen i Næstved, som drives af rootszone.dks skribent Claus Helgren forhandler den også. Jeg synes, at Erik Grip kan være meget stolt af denne udgivelse, og som han fortæller i det følgende interview med netop Claus, så har det også været et langvarigt, men meget grundigt arbejde. Til lykke med den.