Årets Danish Music Awards Folk bliver i år afholdt den 25. november i Jazzhouse i København.

DMA Folk bliver denne gang arrangeret af en selvstændig styregruppe, der består af Kristine Heebøll, Henrik Jansberg og Jens Lysdal. Samarbejdspartnere er Dansk Musikerforbund, DJBFA, Danske Populær Autorer, Dansk Artist forbund og World Music Denmark, hvis folkemusiksekretariat, der yder administrativ bistand i forhold til akademi og jury.

I år skal der uddeles 10 priser, nemlig årets album, instrumentalist, autor (komponist, sangskriver, arrangør), vokalist, track, spillested, livekunstner og årets nye talent, traditionspris og ærespris.

Pladeselskaber, udgivere og kunstnere kan indstille albums, instrumentalister, vokalister og autorer, der er udgivet i perioden 1. juli 2011 til og med 30. juni 2012.

Når det gælder årets track, spillested, livekunstner, nye talent, traditionspris og ærespris kan alle med tilladelse fra kandidaterne indstille til priserne. For de helt specifikke detaljer om den enkelte pris, kan du nedenfor se en kopi af nyhedsbrev fra WMDs folkemusikkonsulent.

INDKALDELSE AF INDSTILLINGER TIL DMA FOLK 2012

Styregruppen for DMA Folk 2012 indkalder hermed indstillinger indenfor folk-genren af danske album, kunstnere, autorer, tracks, spillesteder, nye talenter samt for særlig indsats for formidling, udbredelse eller fornyelse af den traditionelle folkemusik.

Bemærk at styregruppen definerer ”folk” som ”musik der har sit udgangspunkt i en vestlig folkelig tradition”.

Indstillinger indgives pr. email til indstilling.dmafolk2012@gmail.com

Der kan indstilles 1 kandidat (person, orkester eller spillested) pr. indstilling.

Deadline for indstillinger : 1. oktober 2012.

Årets Album

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Fysiske såvel som online albums kan indstilles.

Indstilling: Pladeselskaber, udgivere og kunstnere kan indstille albums inden for ovenstående definition, udgivet i perioden 01.07.11 – 30.06.12. Der skal oplyses om: Albumtitel, kunstner, udgiver, udgivelsesdato samt en henvisning til, hvor albummet kan anskaffes og desuden indstillers navn, indstillers funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer på indstiller.

Nominering: Akademiet vælger ved afstemning 5 albums som nominerede.

Afstemning: Juryen vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Instrumentalist

Priskategorien er albumbaseret. Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Fysiske såvel som online albums kan indstilles.

Indstilling: Pladeselskaber, udgivere og kunstnere kan indstille en instrumentalist på baggrund af et album. Albummet skal være udgivet i perioden 01.07.11 – 30.06.12. Kun enkeltpersoner kan indstilles. Der skal oplyses om navn på instrumentalist, instrument (instrumenter), albumtitel, udgiver, udgivelsesdato samt en henvisning til, hvor albummet kan anskaffes og desuden indstillers navn, indstillers funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer på indstiller.

Nominering: Akademiet vælger ved afstemning 5 instrumentalister som nominerede.

Afstemning: Juryen vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Vokalist

Priskategorien er albumbaseret. Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Fysiske såvel som online albums kan indstilles.

Indstilling: Pladeselskaber, udgivere og kunstnere indstiller en vokalist på baggrund af et album. Albummet skal være udgivet i perioden 01.07.11 – 30.06.12. Kun enkeltpersoner kan indstilles. Der skal oplyses om navn på vokalist, albumtitel, udgiver, udgivelsesdato samt en henvisning til, hvor albummet kan anskaffes og desuden indstillers navn, indstillers funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer på indstiller.

Nominering: Akademiet vælger ved afstemning 5 instrumentalister som nominerede.

Afstemning: Juryen vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Autor (Komponist, arrangør, sangskriver)

Priskategorien er albumbaseret. Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Fysiske såvel som online albums kan indstilles.

Indstilling: Pladeselskaber, udgivere og kunstnere indstiller kunstner med minimum 3 værker på 1 album udgivet i perioden 01.07.11 – 30.06.12. Personer og grupper kan indstilles. Der skal oplyses om navn på autor (personnavn eller bandnavn) samt titler på værker og album, udgivere, udgivelsesdato og en henvisning til, hvor albummet kan anskaffes og desuden indstillers navn, indstillers funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer på indstiller.

Nominering: Akademiet vælger ved afstemning 5 autorer som nominerede.

Afstemning: Juryen vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Track

Priskategorien er ikke albumbaseret. Der kan indstilles demoer, videoer, tracks fra udgivelser og lignende. Det visuelle udtryk er uden for bedømmelse.

Indstilling: Alle kan med tilladelse fra kunstner samt rettighedshaver indstille tracks, der i perioden 01.07.11 – 30-06-12 har været offentligt tilgængelige på internettet. Der kan kun indstilles 1 track pr. kunstner.

Der skal oplyses om tracknavn, link til det indstillede track, dato for offentliggørelse, rettighedshaver samt medvirkende kunstner eller gruppe og desuden indstillers navn og kontaktinformationer på indstiller.

Nominering: Akademiet vælger ved afstemning 5 tracks som nominerede.

Afstemning: Juryen vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Spillested

Indstilling: Alle kan med tilladelse fra spillested/arrangør indstille spillested/arrangør, som i perioden 01.07.11 – 30.06.12 har afholdt minimum 6 koncerter/arrangementer. Der skal oplyses om navn på spillested/arrangør, indstillers navn, kontaktinformationer på indstiller, og desuden skal indstillingen følges af en motiveret skriftlig begrundelse, max 40 ord. Alle indstillede spillesteder/arrangører offentliggøres på hjemmesiden www.facebook.com/dmafolk2012.

Afstemning: Prismodtageren vælges ved offentlig afstemning via link på www.facebook.com/dmafolk2012. Ved afstemning har alle interesserede ret til at afgive 1 stemme. Hver afgivne stemme skal følges af en skriftlig begrundelse.

 

Årets Livekunstner

Indstilling: Alle kan med tilladelse fra kunstner indstille solister eller grupper, som i perioden 01.07.11 – 30-06-12 har medvirket ved minimum 6 koncerter/arrangementer i Danmark og udlandet. Der skal oplyses om kunstnernavn, en listning af minimim 6 engagementer i ovennævnte periode, indstillers navn samt kontaktinformationer på indstiller. Desuden skal indstillingen følges af en motiveret skriftlig begrundelse, max 40 ord. Alle indstillede kunstnere offentliggøres på et link via hjemmesiden www.facebook.com/dmafolk2012.

Afstemning : Prismodtageren vælges ved offentlig afstemning via link på www.facebook.com/dmafolk2012. Ved afstemning har alle interesserede ret til at afgive 1 stemme. Hver afgivne stemme skal følges af en skriftlig begrundelse.

Årets nye Talent

Priskategorien er ikke albumbaseret.

Indstilling: Alle kan med tilladelse fra kunstner indstille nye, ikke-etablerede solister/grupper, som i perioden 01.07.11-01.07.12 i særlig grad har gjort sig bemærket gennem udgivelse af debutalbum, tracks eller liveoptræden. Der skal oplyses om kunstnernavn, oplysninger om de emner, som kan ligge til grund for en vurdering af kunstners talent (f. eks. tracks, debutalbum eller liveoptræden), indstillers navn samt kontaktinformationer på indstiller.

Nominering: DMA-styregruppen drøfter og udpeger 3 solister/grupper som nominerede.

Afstemning: Akademiet vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Traditionspris

Priskategorien er ikke albumbaseret.

Indstilling: Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille kandidater. Prisen uddeles for en særlig indsats for formidling, udbredelse eller fornyelse af den traditionelle musik. Der skal oplyses om navn på kandidat, en motiveret skriftlig begrundelse på maks 40 ord, indstillers navn samt kontaktinformationer på indstiller,

Nominering: DMA-styregruppen drøfter og udpeger 3 kandidater som nominerede.

Afstemning: Bestyrelserne for Folkemusiksammenslutningen (FMS), Folkemusikhusringen (FMHR) og Danske Folkedanseres Spillemandskreds (DFSK) vælger ved afstemning prismodtageren.

Årets Ærespris

Prismodtageren udpeges af DMA-styregruppen på baggrund af en særlig indsats for folk-genren.