Det kan godt være, at den larmende rock-storebror har fået størst opmærksomhed, når man omtaler Roskilde som musikby. Men i folkemusikkens verden er Lirum Larum lige så kendt og udbredt. 21. januar kan man her fejre 45 års jubilæum.

Irske The Jeremiahs spiller 4. februar kl. 19.30 på Gimle.(se video fra youtube)

Lirum Larums oprindelse går tilbage til 1964, hvor Club Paramount startede. Det var en lokal klub, som præsenterede et broget program med akustisk musik og andet. Her optrådte Povl Dissing for allerførste gang, her fik en gademusikant ved navn Paul Simon lov til at gæstespille, og her spillede andre (dengang næsten ukendte) navne som Bert Jansch og Ian Campbell Folk Group.

En række lokale unge bliver så inspireret til selv at lære at spille folkemusik og får her mulighed for at prøve deres talent for et publikum. Navne som Jens Folkesanger, Per Juul, Smukke René, Kønne Ulla og Han, Hun og Ham danner et lokalt folkemusikmiljø. Sidstnævnte trio bliver senere til gruppen Lirum Larum, som i 1970’erne bliver landskendt, og navnet (fra en gammel dansk vise) bliver slået fast.

Rannok kommer til Rosklide 1. april kl. 19.30. Pressefoto

Rannok kommer til Rosklide 1. april kl. 19.30. Pressefoto

Lirum Larum Folkemusikklub blev dannet d. 21. januar 1972 og har eksisteret siden. Den oplevede de velkendte problemer med at finde egnede lokaler og uro til koncerterne, hvilket resulterede i en opdeling i lyttekoncerter og dannelsen af Roskilde Folkedanserlaug. Den store interesse og medlemstilgang førte siden til etablering af Spillemandslauget og aftenskoleundervisning i både danse- og instrumentalhold.

Foruden koncerter og undervisning arrangerede foreningen udflugter, sommerlejre og fra 1976 de store årlige Roskilde Spillemandsstævner. Foreningens forskellige afdelinger indgik i lokale samarbejder med Roskilde Festival, Teatergruppen Rimfaxe, Vikingeskibsmuseet og sørgede for radioudsendelser og en række musik- og bogudgivelser.

Bente Kure

Bente Kure

Lirum Larum befandt sig også i starten af 1980’erne midt i ”den store folkemusikfejde” blandt de andre store organisationer. Debatter og fornyelser var med til at udvikle foreningen, som også havde en stor international kontaktflade. Den kunne præsentere store udenlandske navne og danne et frodigt, lokalt miljø med musikere som Bente Kure, Per Fjord og RejseOrkestret.

Siden 2005 har foreningen arrangeret Ro’Folk Festival og har med Spillebørn fået de yngste aktiveret. Koncertaktiviteterne varetages af Folk Roskilde, og hele Lirum Larum-foreningskomplekset står gennem tiden bag en imponerende række af aktiviteter, som har inspireret andre foreninger og lokalområder. Alt dette har gjort Lirum Larum til en af de vigtigste og mest aktive dele af det danske folkemusikmiljø, og det fortsætter de forhåbentlig med længe efter 45-års fødselsdagen.