Lørdag 23. marts præsenterer Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole ved Sorø et meget spændende bekendtskab, nemlig multitalentet, sanger, danser, skuespiller, harmonikaspiller og eventyrfortæller Tippe Molsted, som gerne vil fortælle om sit liv med folkemusikken. Det gør hun om eftermiddagen kl. 14-17. I det tre timer lange oplæg og fortællinger vil der være eventyr, beretninger, sange, sanglege og ballader.

Som barn mødte hun de traditionelle sangere, spillemænd, fortællere og dansere, der brugte deres kunnen både socialt og kunstnerisk. Hun blev uddannet på Folkemusikcentret i Hogager ved Holstebro og var tilknyttet i 20 år, indtil det lukkede. Her mødte hun også de traditionelle sangere og fortællere fra hele landet, blandt dem de rejsende (danske sigøjnere, gård- og balladesangere), hvis kendetegn er deres autenticitet: ”Man kunne høre, at de mente det, de sang og fortalte, for det kom fra et naturligt sted i kroppen og kunne derfor udtrykke netop de følelser, som de ville. Man sang den, man var”.

Tippe Molsted var i mesterlære hos Jonna Frederiksen og Thomas Thomsen, og lørdag fortæller hun om, hvordan hun har tilegnet sig og er blevet en del af traditionen uden at være født ind i den. I 30 år har hun været skuespiller i den internationale teatergruppe Vindenes Bro, der er under ledelse af Iben Nagel Rasmussen.

Denne introducerede Tippe Molsted til stemmearbejdet med både resonatorer og andre måder at arbejde med stemmen på. Hun har altid været optaget af netop at bruge sin stemme – ved at råbe, synge, lave lyde, efterligne fugle og fortælle, og hun har lært meget af forskellige sangere i Danmark og rundt ude i verden. Hun uddannede sig senere til kraniosakral-terapeut og fordyber sig i, hvordan sindets tilstand afspejler sig i stemmen – og hvordan arbejde med stemmer påvirker sindet. Det kalder hun ”ad stemmens vej” – og gennem det arbejde, får hun (og giver) styrke, energi og glæde.

Hendes erfaring er, at alle har deres helt egen måde at bruge deres stemme på – både afhængig af hvem man er som menneske og af hvilken kultur, man er fra. Netop folkekulturen taler Tippe Molsted også om: Hvordan den lever i familien, om hvordan hun tager den med ud i verden, når hun eksempelvis møder indianere i Brasilien eller gadebørn i Columbia. Dette grundlag har hun med sig på Teatret OM og Vindenes Bro. Entre inkl. kaffe og brobykringle er 50 kr.