penge saks På mandag den 5. august er der deadline for denne omgang ansøgninger til ROSA, der har reduceret den ellers brede vifte af puljer, som WMD og folkemusikudvalget fik gennemført, til bare to: International Live-Pulje og Projektpuljen. Der er tale om en markant sænkelse af støtteniveauet, i al fald for den førstnævnte, påpeger Folk Danmark.

Det er igen nye tider, når det gælder støtte til det professionelle rytmiske genreområde. Syv puljer er blevet til kun to. Dem kan du læse udførligt om på www.folkemusik.dk , hvor der også er ansøgningsskemaer. ”Projektpuljen” ser umiddelbart ud til at have en hel del muligheder, men dækker næppe helt de fem nu sløjfede puljer.

Men Folk Danmark har påpeget, at den nye “International Live-Pulje”, som erstatter den tidligere “International Transportstøtte”, forringer vilkårene for turnevirksomhed til udlandet. Organisationen er i dialog med ROSA omkring konsekvenserne af denne omlægning og vil løbende informere.

Men – kan man læse på foreningens hjemmeside – nu støttes egentlige transportudgifter ikke længere, derimod ”et samlet underskud” og kun med 50 procent. I støtteudregningen fratrækkes det honorar, som orkestret har opnået samt anden opnået støtte, fra de samlede udgifter! Det endelige ”samlede underskud” inklusive et honorar på f.eks. 1000 kr. pr. musiker pr. dag ser sådan ud:

Et nærmere regnestykke på hjemmesiden viser, at hvis en trios udgifter på tre jobs i udlandet er 21.000 kr., og de modtager 15.000 kr. i samlet honorar, så er turens underskud på 6.000 kr. Men da ROSA nu kun giver 50 procent støtte, så bliver denne altså kun 3.000 kr. Altså et klækkeligt underskud til trioen, trods honorarer, for at rejse til udlandet og præsentere/promovere dansk musik.

Samtidig vil en evt. ekstra støtte fra f.eks. DJBFA, DMF, KODA og DAF indgå på indtægtssiden og dermed udelukkende betyde, at ROSA-puljen slipper endnu billigere. Og det kan nemt betyde, at honoraret pr. musiker bliver endnu mindre end de 1000 kr. pr. mand pr. dag. Støtteniveauet fra ROSA vil veksle op og ned afhængig af honorarets størrelse. Jo større honorar des lavere støtte grundlag fra ROSA (og omvendt). Balancepunktet er de 1000 kr.

Se mere på www.folkemusikdanmark.dkunder ”Fremtidig tilskudstruktur”. Folk Danmark henviser også til http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/ensembler-orkestre-bands-og-kors-virksomhed/

penge vingerFolk Danmark henviser til, at folk & rootsområdet siden juni 2010 (ellers) har oplevet en vis stabilisering på liveområdet. Turnerer man indenlands, anvendes den af kulturstyrelsen administrerede Transportstøtte, som i perioden er blevet afbureaukratiseret og således nu udløses alene ved fremsendelse af kontrakt og erklæring om udført event.

På udlandsområdet er stabiliseringen sket som følge af prioriteringerne i den toårige periode med  WMD (World Music Denmark) som administrator af folkemusikområdet. Det blev videreført af ROSA fra 1.januar 2013. Men nu er der altså ændringer (forringelser) fra denne ansøgningsrunde med deadline 5. august, hvor den nye International Livepulje træder i kraft.

Fplk Danmark har fået oplyst fra ROSA, at ønsket for udformningen af den ny pulje har været at harmonisere støttevilkårene for udlandsturnéaktiviteter, genrerne indbyrdes, med MXD som forbillede(http://www.mxd.dk/ ). FD er i dialog med ROSA omkring situationen og anbefaler derudover alle musikere/bands, som måtte have spørgsmål til eller problemer omkring dette, til at henvende sig til ROSA : +45 86 12 84 44 mail@folkemusik.dk