Spillestedet Realen i Nordby, i egen betegnelse Fanøs Kulturhjerte, havde i forgangne weekend programsat to koncerter med relevans for Rootszone.dks genremæssige dækningsområde. Fredag aften besteg den forholdsvist nydannede trio Wise Men´s Garden scenen. Den interessante besætning udgøres af Esbjergs nok mest erfarne harmonikaspiller Elmer Pedersen, Fanøs førende traditionsformidler Peter Uhrbrand og den klassiske guitarist Anders Levring fra Esbjerg.

Wise Men´s Garden

Det fremgik hørbart, at trioen i sit helt overvejende instrumentale repertoire lægger tyngden på de gode og inciterende melodier, hentet fra nord- og vesteuropæiske musikalske dialekter. Det er næppe en overraskende konstatering, at de nationalt betingede forskelle er til at overskue, al den stund traditionerne i deres grundsubstanser refererer til et fælles fortidigt ophav. Wise Men´s Garden fik da også med de enkelte musikeres personlige udtryk og trioens samlede veludførte fortolkninger skabt en ganske fin enhed i det afvekslende repertoire.

Koncerten førte os rundt i et musikalsk univers, spændende fra Thomas Kingo og irske Turlough O´Carolan over nyere traditionelle stykker til nutidige kompositioner. I første sæt genkendte vi Peter Uhrbrands lette og lyriske spillestil med hans violin i en melodiførende hovedrolle. Elmer Pedersen tilførte tyngde med sit vuggende harmonikaspil, og Anders Levring krydrede med stringent strengeleg på både klassik guitar og mandolin.

I andet sæt bredte trioen sig mere ud. Uhrbrand udvidede med cister, guitar og den specielle Stroh violin og viste, at han beskæftiger sig med andet og mere end formidling af Fanø-traditionen. Såvel han som Pedersen bidrog med vokale indslag og Levring med et soloindslag på guitar med sit arrangement af Mads Kjøller-Henningsens ny-komponerede sønderhoning ”Æ viskestyk´”. Samlet betragtet var vi vidner til en varm, nærværende og sympatisk musikoplevelse. Wise Men´s Garden kan med yderligere tæthed i sammenspillet udvikle sig til en interessant og fin fusion af folkemusikkens og den klassiske verdens tonesprog.

Lørdag aften præsenterede folkrock-bandet Barquentine (øverste foto) fra Fanø sit aktuelle repertoire og tillige den nyindlemmede guitarist Bjarke Thomsen. Han har afløst Frederik Nørgaard og er en gevinst, bortset fra at Nørgaards indslag på banjo mangler med denne nye konstellation.

Barquentine

Barquentine er, så vidt denne anmelders overblik rækker, det eneste orkester her i landet, der udfører det traditionelle maritime repertoire med en rockbesætning. Udgangspunktet er sea shanties, sejlskibenes arbejdssange, men også forebitters, de maritime sange til fælles underholdning i ruffet under magsvejr, er kommet på repertoiret.

De gamle sange får et gevaldigt skud for boven med de tungt rockende arrangementer for to guitarer, maskinrum og Julie Freys saftige vokal i forgrunden, suppleret af herrernes bramfrie korindsatser. Det skal i parentes bemærkes, at trommeslager Jens Mouritzen tillige formidler Fanø-traditionen i kvartetten Jæ Sweevers. Det ene udelukker ikke det andet.

Sammen med musikernes solide kvalifikationer er arrangementerne af sangene Barquentines styrke. Med velgennemtænkt variation kommer hver sang til at træde frem med sin særlige saftige kulør, og det samlede repertoire med personlighed.

Personudskiftningen har tvunget Barquentine i øvelokalet for en stund, og det er der absolut kommet noget lovende ud af. Så lovende, at de nu ser sig rede til at gå i studiet og tage fat på opfølgeren til sidste års debut-cd ”A Sailor´s Life”. Hvis de formår at få energien fra scenen transformeret digitalt, må der ses frem med forventninger.

http://anderslevring.dk/wise-men-s-garden-left.html

https://www.facebook.com/Barquentine/