Så er alt klappet og klart: Som tidligere meddelt bliver den nye Aarhus Folk Festival fra d. 2. til 10. oktober med åbningskoncert i Musikhusets foyer søndag 2. kl. 13.00 med trioen Norrøn. Her er fri entre ligesom senere på dagen, når Marie Kiks og Spillemandslauget Østjyderne er på scenen på Atlas kl. 15.00.

Fra arrangørerne lyder det: Der skal være fokus på koncerter på højt kunstnerisk niveau inden for dansk, nordisk, europæisk og nordamerikansk musik, men der kan også inddrages roots- og verdensmusik, singer-songwritere, crossover-projekter samt lokale traditionelle musik- og dansemiljøer. Udover regulære scenekoncerter er målet også at tilbyde udviklingsprojekter, workshops, stuekoncerter, jam sessions, traditionel dans og anden videnformidling.

Maja og David

Maja og David

Festivalen bliver med spillestedet Gyngen i Mejlgade som omdrejningspunkt og med inddragelse af andre spillesteder samt andre aktørers relevante arrangementer.

Der vil således være levende musik på Gyngen fra tirsdag d. 4. 10. og resten af festivalen. Desuden er spillestederne Fairbar, Wintercoat, Waxies og Café Vestergade også værter for arrangementer foruden de allerede nævnte. Maja & David holder workshop på Aarhus Musikskole, og ROD er involveret i en workshop i Mejlgade 53. Desuden spiller to musikskolers orkestre på Rudolf Steinerskolen.

Visionen fra arrangørerne er, at Aarhus Folk Festival har fokus på etableringen af en årlig folk/roots festival, men ser også festivalorganisationen som et muligt samlende og formidlende element i det aarhusianske musikliv, der på lang sigt kan arbejde, koordinere og skabe events hele året.

Derudover vil man udbrede kendskabet til folkemusik/traditionel musik og dens beslægtede former samt udvikle og styrke de folkemusikalske vækstlag i Aarhus og blive et samlende element for de aarhusianske folkemusikaktører.

Nu er der kun at håbe på, at mange vil møde op og støtte det gode initiativ, så vejen bliver banet for endnu mere folkemusik i Aarhus.

www.aarhusfolkfestival.dk