Det er igen tid for Folk Danmarks generalforsamling, der som sædvanlig holdes på spillestedet Det Bruunske Pakhus i Fredericia på søndag 1. marts fra kl. 15 til 17. Højt prioriteret på dagsordenen er naturligt nok situationen omkring områdets fremtid samt debat om aktuelle forhold. Desuden er der valg til bestyrelsen, og selv om bestyrelseskandidaterne på valg modtager genvalg, så opfordres interesserede til at stille op til bestyrelsesvalget.

folkdanmarkEfter afviklingen af generalforsamlingen bydes der på aftensmad hen ad kl. 17.30, og samme aften kl. 20 har Det Bruunske Pakhus Andreas Tophøj & Rune Barslund duo på plakaten. Det vil altså være muligt at runde denne dag af med et godt bud på dansk folkemusik af høj kvalitet.

Folk Danmark fortæller selv på sin hjemmeside, og vi citerer: ”FD arbejder intenst med sit bud på en fremtidig strategi for folkemusikområdet fra 2017, hvor de gældende genreaftaler udløber. Efter møder og drøftelser med nøglepersoner fra det rytmiske område tager FD nu næste skridt i form af færdiggørelse af bestyrelsens strategipapir. Det skal efter planen fremsendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i marts. Udvalget indkalder repræsentanter for FD senere på foråret med drøftelser af folkemusikområdets fremtid fra 2017 for øje. FD går de kommende drøftelser i møde med friskest mulige genreøjne og med så åben en indstilling til fremtiden som overhovedet muligt. Det kan forventes, at Kulturstyrelsen, som forvalter området, vil præsentere genreområdet for strukturelle ændringer, der udfordrer hidtidige opfattelser og indretninger på området. FD ønsker at møde evt. udfordringer så åbent som muligt.

Helt afgørende i forhandlingerne vil det for FD blive, at genren igen selv får mulighed for at stå for de grundlæggende prioriteringer for Folk & Roots-området med en stærk profil på sikringen af live-musikken og udøvendes vilkår. FD ønsker at fremstå organisatorisk inkluderende på Folk & Roots-området, så det kan sikres, at de forskellige genregrupperinger og undergrupperinger får så ens vilkår som muligt og følgelig repræsentativt kommer til at stå så stærkt som muligt. FD har i hele perioden løbende haft en dialog med ROSA omkring forvaltningen af genreopgaven på folkemusikområdet, og den fortsætter frem til 2017. Vi har med stiftelsen af FD for godt to år siden sat et vigtigt fartøj i søen. Vejrudsigten er bl.a. af historiske årsager ikke ubetinget til vores fordel. Men hvis vi sammen viser, at vi både vil og kan navigere, så er forudsætningerne for at komme sikkert i havn de bedste.”

Folk Danmarks bestyrelse er: Formand Eskil Romme, Steen Dahl, Kirstine Uhrbrand, Peter Eget, Poul-Henrik Jensen, Jakob Kragesand (FMS). Anders Laursen (DMF), Signe Svendsen (DAF),Sidse Holte (DJBFA). Arbejdende suppleanter er Kristian Bugge og Lone Lambert.