Anja Præst

Anja Præst

Mette Kathrine Jensen

Mette Kathrine Jensen

To yngre, men erfarne kvindelige musikere og to herrer med lidt flere spilleår på bagen er tilføjet på listen over Danmarks rigsspillemænd – det er hhv. Mette Kathrine Jensen og Anja Præst Mikkelsen samt Al Damlund og Sten Jagd Andersen. Stort til lykke til alle fire!

Mette K. Jensen fik sin nye titel for ”sikkert, dansant og smittende spil, for indlevelse i traditionen efter Lilian Vammen, Vestjylland, samt for omfattende opsøgende arbejde”. Hun er nok blandt de mest turnerende traditionsmusikere med f.eks. mange ture til USA i selskab med en anden rigsspillemand – Kristian Bugge. Herovre fandt de i øvrigt for nogle år siden den dansk-amerikanske harmonikaspiller Dwight Lamb, som faktisk også er med i det gode rigs-selskab.

Anja Præst Mikkelsens udnævnelse er for ”fordybelse i traditionen efter Gunnar Jensen, Skælskør-egnen, og for transformering af stoffet fra violin til overbevisende, bevægende og flot spil på klarinet”. Det udøver hun flittigt samme med Phønix og med sin trio.

Klarinetten er også Al Damlunds instrument. Han er nu rigsspillemand for sit ”legende musikalske spil af traditionsstof, for stil-udviklende klarinetspil siden 1970’erne samt for tolkning af ældre nodebøger fra Roskildeegnen”.

Størstedelen af de danske rigsspillemænd spiller violin, og det samme gælder Sten Jagd Andersen. Hans ”kraftfulde og dansante spil efter Thomas Thomsen og andre vestjyske spillemænd er fremført dynamisk og med et fint personligt præg”. Det har han nu ligesom de øvrige sølvrigsspillemandsmærke på.