Fra og med årsskiftet har folkemusikområdet fået ny, men ikke selvstændig organisation. Den 4. november søsatte Projektstøtteudvalget for Musik den nye organisation, som er bygget op omkring World Music Denmarks administrative platform. Den nye organisation hedder (midlertidigt) WF2017, og den skal varetage både verdensmusikkens og folkemusikkens interesser som ét fælles tilskudsområde. ROSA har de sidste fire år været en glimrende sparringspartner, tilskudsgiver og operatør for folkemusikken.

foto37126Daglig leder Gunnar Madsen skriver (bl.a.) da også på www.rosa.org/folk under overskriften ”Ballet er forbi”, at det ”ikke er ROSA’s ønske at forlade opgaven, men en beslutning fra Projektstøtteudvalget. Vi gik ind i arbejdet med hjertet forrest, stor energi, omhu samt alle de netværk og kompetencer, vi kunne byde ind med nationalt og internationalt, og det er ærgerligt, at dansk folkemusik ikke længere er et selvstændigt genreområde under musikloven”. Han lægger ikke skjul på, at beslutningen var overraskende: ”Processen med at stable en ny organisation på benene allerede pr. 1. januar 2017 er siden sensommeren gået over stok og sten”, mener han.

WF2017 skriver da også selv, at man arbejder på højtryk for at formulere strategi og vision, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2017. Detaljer om organisationens arbejde, projekter og tilbud vil blive offentliggjort løbende. Der har ellers været tid, siden Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik den 22. august sidste år besluttede at samle de genreorganisatoriske opgaver vedrørende folkemusik og verdensmusik i en ny organisation med virkning fra 1. januar 2017, og der er nedsat en bestyrelse. Det betyder, at henvendelser om fremtidige projekter, tilskud, kontakt til folkemusikere m.v. skal rettes til den nye organisation. Fra den 1. januar 2017 kan alle, der hidtil har søgt ROSA om støtte derfor henvende sig til WF2017s sekretariat eller formand, som hedder Sophie Bech. Se www.wf2017.dk

foto37062ROSA sagsbehandler fra 1. januar og frem alle de tilskud, som de har givet tilsagn til fra 2013 og frem til 31. december 2016. Afrapporteringer, endelige regnskaber, evalueringer etc. for eksisterende projekter skal med andre ord sendes til ROSA på email-adressen info@rosa.org (se også nederst).

foto40907Gunnar Madsen skriver også: Jeg synes ikke, at der har været argumenter fremme, der entydigt har godtgjort, at dansk folkemusik ikke skulle kunne danne grundlag for en genremæssig selvstændighed. Da ROSA overtog driften for fire år siden, var det nemlig et specifikt krav fra os, at folkemusikken skulle beholde sin faglige selvstændighed på lige for med andre genreudtryk. I vores regi er folkemusikken blevet administreret som en særskilt søjle, adskilt fra og på lige fod med rockmusikken i forhold til opgaver, projekter, økonomi etc. Men holdningerne er mange og forskellige, når det gælder dansk folkemusik – især måske i forhold til områdets musikpolitiske status”.

ROSA har igennem de seneste fire år startet en række projekter i folkemusikregi, og for at sikre disse bedst muligt i overgangsfasen indtil den nye genreorganisation er fuldt funktionsdygtig, har ROSA søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik målrettet disse folkemusikopgaver i første halvår 2017. ROSA vil i perioden januar til og med juli 2017 fortsat udvikle og gennemføre følgende projekter: Folk Alliance (USA) i februar 2017, Folkemusik på Balders Plads ifm. Copenhagen Jazz Festival, Radio Folk, Folk på SPOT Festival og Folk Spot Denmark-projektet. Det har ROSA udviklet og gennemført siden 2013, og det vil i de kommende tre år (2017-2019) blive gennemført i et samarbejde mellem Tønder Festival og SPOT Festival via et særskilt tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.