Den svenske guitarist og bouzoukispiller Jens Ulvsand er her i landet kendt for i ganske mange år at have anslået sine strenge i danske sammenhænge. Gennem snart 20 år i Trio Mio med først Kristine Heebøll og Nikolaj Busk og senere med Peter Rosendal, da denne afløste Busk.

Ensemblet Himmerland har også haft gavn af Jens Ulvsands strengeleg gennem en årrække, ligesom den nu hedengangne trio Færd, hvor makkerne var Eskil Romme og Peter Uhrbrand. Sidstnævnte optrådte stort set kun i Australien og New Zealand, bortset fra under deres samarbejde med Pierre Dørge, Irene Becker og Jullie Hjetland. I Danmark har Ulvsand tillige været kendt for sin mangeårige medvirken i folkrockgruppen Avadå Band fra Malmø. Det fører for vidt at komme nærmere ind på hans yderligere meriter i sit hjemland.

Sidste år udsendte Jens Ulvsand den digitale EP ”Trad Grooves 1” og følger nu op med en tilsvarende 2’er. Han kalder musikken for soloduetter, ved det at han akkompagnerer sig selv på guitar, tenorguitar og bouzouki. Således kan han, hidtil altid ensemblemusiker, nu føle sig fri med hensyn til melodik, rytmik og harmonier, som han selv udtrykker det. Som på 1’eren er musikken traditionel fra forskellige svenske egne, bortset fra et enkelt indslag fra de keltiske områder.

Musikken kan ifølge konceptet være en udfordring at gøre afvekslende. Alligevel har Jens Ulvsand formået gennem interessante arrangementer og improvisatoriske passager at tilføre den afveksling, som undgår, at det hele fremstår som en lang monoton klimpren. Det trækker da så sandelig også i den gode retning, at manden er stærkt kompetent på sine instrumenter, og det er en sprød og stille fornøjelse at lytte til soloduetterne på ”Trad Groove 2”.

(2) Jens Ulvsand | Facebook