Af Kirstine Uhrbrand og Nils Thorlund

Som det vil være mange bekendt, flytter musikkonservatoriets folkemusiklinje fra Odense til Esbjerg til august, og det er heller ingen hemmelighed, at flytningen ikke har været lige populær hos alle.

Troy MacGillivray. Pressefoto

Troy MacGillivray. Pressefoto

Derfor kunne der nok være behov for nogle initiativer til en ordentlig velkomst til Vestjylland. Godtfolk festivalen på Fanø, der netop har offentliggjort sit program, har valgt at invitere de studerende til at præsentere sig, og musiker Casper Mikkelsen tog allerede sidste år initiativet til en fyldig og festlig velkomst i Esbjerg. Hans foretagsomhed mundede ud i den stort anlagte ”Folk & Fæstival” – det er jo fristende at forkorte det til ”Folk & Fæ” – som fyldte byen med folkemusik det meste af den forløbne uge, som meget passende indeholdt en helligdag. Det har han nu nok tænkt over på forhånd.

Det fyldige program udspillede sig både i gader, på værtshuse og mere stilfulde koncertsteder, og der blev diverteret med folkemusik i såvel traditionel som mere nyfortolkende iklædning. Lokale navne blandede sig med landskendte og sågar udenlandske, primært repræsenteret af Cape Breton-musikerne Troy McGillivray, Allan Dewar og Jake Charron, som har nære forbindelser til Fanø og kollegerne derovre på øen.

Festivalen blev forsigtigt løbet i gang allerede tirsdag, og fra onsdag tog det fart med åbningskoncert, musik i gadelivet og jamsessions på værtshuse. Esbjerg har aldrig kunnet kalde sig en decideret folkemusikby, og man kunne nok kalde det nye parforhold for en sammenbragt familie. Folkelivet ude i byen var lidt af et kultursammenstød på grund af det igangværende Esbjerg By Night-arrangement. Ved den afsluttende natlige jam på værtshuset Vinbaren var publikum en speciel blanding af feststemte lokale og et yngre folkemusikpublikum udefra. Violinerne måtte da også på et tidspunkt vige for en gang rock på stedets musikanlæg.

Fra torsdag var der tillige arrangeret diverse workshops med dans og musik, meget passende i musikkonservatoriets lokaler. Tove de Fries elever fra Fanø, der har besøgt Cape Breton i Canada, var mødt talstærkt op. Den samme Fanøflok var også med til på fineste vis at berige koncerten om aftenen med vennerne i Cape Breton-trioen og gøre den til en fin og varm oplevelse.

Maja Kjær Jacobsen Foto: Per Dyrholm

Maja Kjær Jacobsen Foto: Per Dyrholm

Den aften fik folkemusikken mere magt på Vinbaren, hvor Maja Kjær Jacobsen stod for koncert og jam. Stedet er lille og intimt, og nogle måtte rykke ud i baggården og holde gang i en jam dér.

Festivalen blev mere menneskefyldt, da weekenden dukkede op og formåede med sit samarbejde med bl.a. konservatoriet og ROD at tiltrække folk fra landets yngre folkemusikmiljøer. Nuværende og tidligere studerende leverede faktisk en ganske glimrende koncert, præsenteret af Kristine Heebøll, i konservatoriets café.

Aftenens store såkaldte FolkAmok-koncert med alt lige fra violinisten Harald Haugaards elever til etno-folkbandet Afenginn begyndte vældigt pænt, men som aftenen skred frem, kom der mere liv i kludene, og den gode stemning bredte sig. Igen kunne der slukkes efter til jam på Vinbaren.

Lørdag, festivalens afsluttende dag, lykkedes det at trække det esbjergensiske publikum ud af stuerne. Eftermiddagskoncerten, hvor Dreamers´ Circus spillede sammen med det kendte og særdeles kompetente klassiske orkester Esbjerg Ensemble, var velbesøgt og blev en voldsomt flot oplevelse – og sluttede da også med stående ovationer og ekstranumre.

Også til lørdag aftens koncert kunne de lokale lokkes til, ikke mindst af indiebandet Under Byen. Da Musikdirektør Rasmussens Balorkester rundede af, blev der danset Hamborg Sekstur og hele halløjet og skrålet med på ”Jeg tænker på at gifte mig”. Natten dampede igen på Vinbaren, denne sidste aften med folk-jam i det ene rum og rock på anlægget i det andet. Man kan ikke bare lige ændre alt på en forlænget weekend i den by, som i 1960´erne titulerede sig ”Danmarks Liverpool”.

Afenginn Foto: Henrik Bjørslev

Afenginn Foto: Henrik Bjørslev

De udsendte nåede ikke hele det omfattende program, og festivalen var endnu mere broget og bredtfavnende, end denne stemningsreportage giver indtryk af. I sandhed noget for både folk og fæ. Interesserede læsere kan orientere sig nærmere på festivalens hjemmeside www.folkogfaestival.dk

Var Folk & Fæstival en succes? Atmosfæren og stemningen pegede ganske klart i retning af en bekræftelse trods den sammenbragte familie og de lokales begrænsede ”opdragelse” i genren. Nu har Esbjerg mødt folkemusikken, og det skal blive interessant at se, hvilken indflydelse konservatoriets folkemusiklinje kan få på Esbjergs musikliv – og omvendt. De studerende har jo desuden mulighed for at tage færgen til Fanø og dyrke lokalkulturen dér. Det må alt sammen vise sig. Nu har Casper og hans folk i hvert fald gjort et solidt og dygtigt stykke arbejde med en god og varm velkomst.