izar melting potI ufredelige tider som nu kan man godt sidde og ønske sig mere kontakt og forståelse mellem den arabiske og den europæiske verden. Ironisk nok betyder kontroverserne i Mellemøsten med deres konsekvenser i form af flygtningeproblematikker også interessante og udfordrende kulturmøder, lidt på samme måde som under middelalderens korstog. Izar Melting Pot Ensemble er et møde mellem europæisk og arabisk kultur, udmøntet gennem den herboende palæstinensiske oudspiller Bilal Irsheds medvirken og centrale rolle i ensemblet.

Ideen med ”The Melting Pot” tager udgangspunkt i en teori om en mulig arabisk påvirkning af den tidlige europæiske tradition, og den realiseres i et nutidigt udtryk gennem et forsøg på at tænke middelaldermusik og nordisk folkemusik på arabisk – og desuden tilføje arabiske elementer. Instrumenterne er, ud over det nævnte arabiske strengeinstrument oud, blokfløjte, drejelire og diverse slagtøj, og musikerne er absolut ikke de rene amatører. Italiensk og fransk middelaldermusik fylder en del i repertoiret, som også er tilføjet nyere svenske og arabiske stykker.

Intentionen om at tænke musikken på arabisk kommer tydeligt til udtryk i udførelserne med deres frasering og ornamentik, men også med Irsheds oudspil, herunder hans improvisationer. Dog et nutidigt element. Musikken er unison, en levendegørelse af de tidlige traditioner fra før flerstemmigheden holder sit indtog med renæssancens musik.

Det er ikke usandsynligt, at de arabiske traditioner gennem korstogene og den italienske handel med Mellemøsten har været med til at påvirke den tidlige europæiske musik. Sandt eller ej får Izar Melting Pot Ensemble skabt en interessant og stemningsmættet gryderet, og udførelsen kan der som nævnt ikke udsættes noget på. Al musik skal swinge, sagde en kirkeorganist engang til anmelderen. Sande ord, om end de forskellige genrer nok skal definere fænomenet på hver sin måde. Denne musik swinger – på sin måde.

Måske er det smukkeste ved ”The Melting Pot” selve mødet og trangen til forståelse imellem europæiske og mellemøstlige kulturer og traditioner. Må denne mellemfolkelige interaktion brede sig og gøre sit til mere respekt, tolerance og forståelse og dermed en mere fredelig verden – hvis det må tillades anmelderen at afrunde med nogle personlige ønskedrømme.