Solen er stået op over en ny dansk-engelsk trio, men trods nationaliteterne med sit musikalske udgangspunkt i de irske traditioner. Danske Rune Barslund (whistles, harmonika) er kendt for sin 12-årige medvirken i den nu nedlagte trio Kasír og for sit samarbejde med flere danske violinister, herunder ikke mindst Andreas Tophøj. Engelske Kevin Lees (violin) og Matthew Jones (guitar) har sideløbende markeret sig som duo i hjemlandet. Trioen har komponeret og pudset på repertoiret i et par år frem til udspringet med igangværende Danmarksturné (se nederst) og CD under navnet Inver.

Egen-kompositionerne udgør broderparten af repertoiret, men også andres kompositioner samt enkelte traditionelle stykker har fundet nåde for de tre musikeres blikke. Netop traditionsfornyelsen skal Inver roses for. Vi savner ikke indspilninger af det traditionelle repertoire. Kompositionerne klinger lydhørt af musikernes engagement i og kærlighed til de irske traditioner. Alligevel læner de sig ikke så tæt op ad det traditionelle materiale, at de bliver overflødige.

Guitaren må vel efterhånden henregnes til det traditionelle instrumentarium, men uanset er det primært den, der giver de fint varierede arrangementer og udførelserne deres nutidige farve. De tre musikeres spilletekniske og musikalske kvalifikationer placerer dem i den absolut højeste ende af skalaen. Spillet er tæt, og overskuddet er uomtvisteligt.

Brugsmusik kan sagtens og fuldt legalt arrangeres og anvendes som lyttemusik, men det ændrer ikke ved at denne musik for de fleste stykkers vedkommende grundlæggende er dansemusik. Det faktum kalder på en forbeholden bemærkning. Et udbredt fænomen i den yngre generation af folkemusikere er, at teknisk perfektion for ofte prioriteres over krop og glød. Fænomenet rammer også enkelte stykker på denne plade. Man kan næsten se musikerne sidde koncentreret og kigge på hinanden fremfor at slippe kroppene løs. De to år i øvelokalet skulle måske have været brugt lidt mere på udtryk end på finpudsning.

Som sagt- og lykkeligvis – er der alene tale om enkelte stykker. Med denne overordnet set fine og lytteværdige debutplade i øregangene, må der ses frem til at opleve Inver i en live-sammenhæng.

Trioen har turneret i Danmark i de seneste fem dage, og i de kommende dage rammer den Smagsgalleriet i Ansager 14. november, Folk Club Mors d. 15., Halkær Kro d. 16. og som sidste sted denne gang Jazzhus Dexter i Odense.

https://www.facebook.com/InverBand/

www.youtube.com/watch?v=3QnmtpWkjKg

www.youtube.com/watch?v=M5xltrkqVdI