Halvor og Maja Bogh er en duo fra Tønder, far og datter, som i 2001 pladedebuterede med hele to cd´er, indeholdende ældre og nye sange fra den hjemlige egn. Et dedikeret forhold til det vestlige sønderjyske vadehavsområde viser sig igen på ”Tider og steder”, som rummer Halvor Boghs melodier til udvalgte digte fra samlingen med samme titel fra 1927 af digter og forfatter m.m. Hansigne Lorenzen fra Ballum. Cd’en er optaget i Halvor Boghs hjemmestudie og selvudgivet med lokale støttemidler.

bogh cdHansigne Lorenzen var stærkt knyttet til hjemegnen, hvilket tydeligt fremgår af digtene, og cd’en skal ses som den Boghske duos ønske om at fastholde den sønderjyske kultur og gøre opmærksom på den ud over landsdelens grænser.

Halvor Bogh har valgt at iklæde de ældre digte melodier, der uden at stikke ud føjer sig til den lettere upræcise musikalske genre, der som oftest kaldes ”den danske sangskat”. På den måde har han gjort sangene tidløse i et længere historisk perspektiv og samtidig givet dem en historisk duft i en nutidig sammenhæng. Således ydes digtene en form for tidsloyal retfærdighed, og de kommer til at fremstå historisk autentiske i deres sanglige form.

Der ligger en rimelig logik i det valg, hvad det må formodes at være fra komponistens side. Når det er konstateret, må det også nævnes, at melodierne som hovedregel så at sige føjer sig lidt for godt til sangskatten. De fremstår som en slags gennemsnit af Højskolesangbogens historiske melodimateriale, og ind imellem forekommer fraser, som nærmer sig direkte lån. Noget mere end et fraselån er endda melodien til ”Der stod en liden løvetand”. Her er der tale om, at Bogh har taget æren for en komposition, der er stort set identisk med Ewan McColl´s ”Sweet Thames Flows Softly”. Noget sådant skal man være forsigtig med.

Et par instrumentale kompositioner er det også blevet til, og at den nu forsvundne vadehavsø Jordsand har fået tildelt en jig med tydelig inspiration fra en angelsaksisk tradition er næppe tilfældigt. Halvor Bogh slår sideløbende sine musikalske folder i den lokale gruppe Drones & Bellows, som netop har sit kernerepertoire i skotsk og irsk musik.

Trods anmelderens kritiske bemærkninger er ”Tider og steder” et velment og sympatisk lokalt funderet projekt. Sangene fremføres af både far og datter uprætentiøst, men udmærket, og de fremstår derved som folkeligt eje. Det musikalske akkompagnement er udført af Halvor Bogh på hans mange instrumenter med tilføjede gæstemusikere her og dér, og det fortæller om gode musikalske kvalifikationer. Pladen har således sin berettigelse.