cd guldmusEn debut-cd med Mia Guldhammers vokal, spansk guitar og cello.

Et vinterligt, dystert og tåget landskab pryder coveret. Spansk guitar med inciterende latino-inspirerede, fingerplukkede rytmer, cello og dansksproget vokal bærer de 10 sange på debut-albummet HVID NAT fra GuldMus.

Navnet på gruppen lyder kryptisk. Det vækker fint nysgerrigheden og leder tanken hen på en børsteorm eller en gnaver. Men navnet er faktisk en kombination af Mia Guldhammer og Morten Musicus’ navne. De står over for hinanden som to sagnskikkelser i omslagets tåge, og de er kernen i gruppen, der på cd´en har den svenske cellist Thommy Andersson som medspiller. Andersson er en garvet og dygtig musiker, der har spillet med i mange musikalske sammenhænge, bl.a. i New Jungle Orchestra. Desuden medvirker David Mondrup på trædeorgel og kor.

Tekstuniverset tager afsæt i Død og Angst, de gennemgående temaer i guitaristen Morten Musicus´ tekster. Det er også ham, der har komponeret melodierne.

Mia og Morten er veteraner i den del af det danske folkmiljø, der tager udgangspunkt i middelalderens musik og folkeviser. Dermed er de sikret et stort publikum blandt de mange, der i leg, teater og sang i disse år genopvækker datidens temaer og historie. Og Guldmus er ikke bange for at bane nye musikalske veje i en eksperimenteren med og videreudviklling af de gammelkendte formler og former. I nummeret ”Seks var de skibe” leges der således tydeligt med middelalderlig talmagi: Tre runer, seks skibe, fire pile og økser. Scenen starter med døde på en slagmark, men vendes til glæde og forår.

I nummeret ”Hvid Nat” males der tekstligt med hele farveskalaen: Den hvide nat, den sorte dag og den grønne eng. I ”Hjertekriger” har vi igen middelalderingredienserne: Den indre fjende, angstens port, tomhed og forvirring.

Flot udført samspil og mange gode ideer. Men desværre synes jeg ikke rigtigt, der kommer ret mange tydelige og genkendelige billeder frem af de mange malende og voldsomme ord på cd´en. Ordene forbliver oftest en slags løsrevne middelalderinspirerede trylleformularer, der lidt vel effektjagende dynges oven i hinanden uden relation til en genkendelig og nutidig virkelighed. ”Husk at nynne en sang og vær klar, når du vender front mod angsten”, hedder det i ”Hjertekriger”. Og i ”6 var de skibe” synges der bl.a. ”Den dybeste nat ender altid i morgengry” som en profeti om, at lyset kommer, når pilene og økserne engang er blevet tavse. Men hvordan vender man front mod angsten? Og hvordan ser morgengryet helt præcist ud? Det ville jeg godt have vidst lidt mere om. Bedst fungerer teksterne på et mere nutidigt nummer som f.eks.”Jorden kalder”, hvor drivhuseffekten pludselig træder frem.

Melodierne er smukt spillede, og den dystre cello fungerer som et ildevarslende bagtæppe. Men tonerne er også meget ensartede og forbliver oftest nogle musikalske fraser og akkorder, som let bliver en anelse trættende. Middelalderklicheerne står på spring,og de store ord og postulater truer med at blive fraser, hvis de ikke konkretiseres og gøres genkendelige i en nutidig verden.

 

GoDanish Folk Music: Guldmus ”Hvid Nat” CD, GO1614