lamb, jensen & buggeSiden Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge fik fat i historien om amerikanske Dwight Lamb, barnebarn af en vendsysselsk spillemand, der udvandrede til USA sidst i 1800-tallet, og traf manden himself, har de sammen turneret en del rundt såvel her i landet som ”over there”. Det er blevet til en spændende og voldsomt hyggelig oplevelse for dem alle tre, hvilket i sig selv er fint. Men den brede interesse retter sig mod det faktum, at en nedarvet tradition fra Nordjylland er blevet gravet op ude på de store amerikanske vidder og dokumenteret. Der er tidligere udkommet en cd med denne musik i friske liveindspilninger fra de danske ture, og her foreligger nu endnu én. Part two.

Dwight Lamb udfolder sig på den énradede harmonika, et mekanisk set ganske enkelt instrument med få musikalske muligheder. Eksempelvis må samtlige stykker følge simple melodilinjer og gå i G-dur. Det behøver ikke at være et problem, al den stund det her er svedende dansemusik, men pladen som gentagent lytteobjekt må nok siges at være for nørder og nichefolk – sagt i al respekt. Når det så er konstateret, er der masser af vitaminer at hente. Skiven er fyldt med herlig røvballemusik, vel hjulpet ud over prærien af Jensen & Bugge på den store harmonika og violin samt på en del spor af gæstemusikerne Morten Alfred Høirup på guitar og Anders Ringgaard på trombone – og det swinger!

Lambs énrader er af oplagte grunde mixet godt frem i lydbilledet, men alt andet ville også have været problematisk med den besætning. Med bassiden på to harmonikaer og guitaren, når den er med, bliver bunden i musikken nemt mudret, og det er den sine steder. Det skal der imidlertid bæres over med, når det hele er besjælet med så megen saft og kraft – og trombonen tilfører stykkerne et yderligere dejligt schwung, hvor den er med.

Det fremgår ikke af oplysningerne, hvilke stykker der er Lambs nedarvede, og hvilke der er tilført sidenhen. Titlerne antyder noget om den sag, men det ville have været fint, om disse forhold havde været angivet.

Den gode historie om Dwight Lamb er nøgternt set nok større end hans præstationer som spillemand, men det holder, ikke mindst i kraft af kompetente medspillere. Og som nævnt er selve dokumentationen af denne musik det afgørende. Jensen & Bugge skal have stor kredit for at have delagtiggjort os i denne specielle historie og musikken i den.

CD: Dwight Lamb og Jensen & Bugge: ”Live in Denmark 2013 Part two” – GO´ Danish Folk Music