Den romerske gud Janus er afbildet med to hoveder, der vender hver sin vej. Således symboliserer pladetitlen indholdet på det overordnede plan: Musikken rækker på én gang tidsmæssigt bagud og fremad. Traditionelle karakteristika danner udgangspunkt for den opståede forandring, når traditionen anvendes i en ny kontekst. Her er vi inde ved selve kernen i relation til traditioners beståen.

På Annbjørg Liens nye album drejer det sig om et gensyn med karakteristika i den særegne og markante tradition fra Setesdal i det sydlige Norge, en tradition hun har et specielt nært forhold til. En del læsere er formentlig bekendt med Annbjørg Liens meritter på hardangerfele gennem flere årtier med kompositions- og arrangementsmæssig fornyelse af norske traditioner. Hendes intense og ofte fyrige nyfortolkninger af overleverede traditioner, som hun viser en dyb respekt for. Nyfortolkninger, som inddrager elementer af både jazz, rock og andre genrer. Det vil føre for vidt her at opremse hendes lange række af bemærkelsesværdige musikalske bidrag siden pladedebuten i 1983.

Nyfortolkningerne af Setesdaltraditionen efterlader ingen tvivl om udspringet, herunder tonesproget og den karakteristiske dobbeltstrengsteknik. Til gengæld tilføres en ny dimension gennem anvendelsen af harmonier til en oprindelig harmoniløs tradition, der derimod ikke manglede noget i intensitet, ind imellem grænsende til det manisk forførende. Man forstår, hvorfor hardangerfelen blev kaldt djævelens instrument og ofte brændt af de rettroende.

Selvom den oprindelige rå enkelhed elimineres af de ind imellem storladne harmonibårne arrangementer, er intensiteten og dynamikken ikke bare bevaret, men også på sin egen måde forstørret i kraft af arrangementernes troskab over for traditionens sjæl og virkemidler. Som ofte før får vi desuden et par eksempler på Annbjørg Liens formåen som en vedkommende sangskriver.

Det bør være overflødigt at nævne kapaciteten hos musikerne, herunder de her i landet relativt kendte guitarister Roger Tallroth og Knut Reiersrud. De yder, som de øvrige, deres til et særdeles velarrangeret og veludført nyt bidrag til Annbjørg Liens interessante, nutidige traditionsunivers. Måske rynker puritanere på næsen, men fred med det.

https://www.youtube.com/channel/UC9LSuRtMpo1rhkkfRMiVlYA