nordan redigFør vikingernes ankomst for omkring 1000 år siden var Færøerne beboet af irske munke. Måske et forhold, der har inspireret den færøske violinist Angelika Nielsen og den tyske betvinger af den keltiske harpe Thomas Loefke til at komponere en række instrumentalstykker med relativt tydelige referencer til den irske 1700-talsmusik, ikke mindst til den omrejsende harpespiller Turlough O´Carolan. Loefkes uddannelse hos bl.a. flere irske harpevirtuoser peger yderligere i retning af inspiration fra ”Den Grønne Ø”.

Stykkerne er tilegnet primært den færøske natur, men også landskaber i Skotland og Irland er blevet begavet med musikalske beskrivelser. At netop landskaber har været inspirationskilden, fremgår særdeles tydeligt af de stemningsfulde og smukt melodiøse kompositioner. Det skal tilføjes, at originalkompositionerne suppleres af enkelte stykker af andre komponister og af traditionelt melodistof, men uden at enheden brydes. Skiftende billeder dannes på nethinden, men som hovedregel i magsvejr. Vejrligets vildskab er ikke en fremtrædende del af disse ”soundscapes”. En kritisk røst kunne anføre det som en mangel, ihukommende de meteorologiske forhold i Nordatlanten, men lad den røst forblive stum. Det er fuldt legalt at være selektiv i en personlig musikalsk naturbeskrivelse.

Specielt når udførelsen er så veludført, smuk og inciterende som her, kan selektiviteten i høj grad tilgives. Såvel Loefkes som Nielsens spilletekniske niveau tillader dem at udføre stykkerne med en høj grad af intens dynamik og indlevelse. Det på nogle stykker indlagte akkompagnement af vindens susen og havets brusen er på den baggrund overflødigt i landskabsbeskrivelsen. Musikken klarer den fint uden.

Både kompositionerne og udførelsen har mindst ligeså megen reference til den klassiske musik som til de folkelige traditioner, og specielt Angelika Nielsen bevæger sig da også hjemmevant i begge verdener. Det skal ikke give anledning til kritiske bemærkninger. Som det er tilfældet her, er resultaterne ofte mere overbevisende, når musikere med udspring i folkemusikken giver sig i kast med kompositionsmusik, end når klassiske komponister forsøger sig inden for det traditionelle tonesprog.

Der er her og dér tilføjet gæstemusikere fra Færøerne, Skotland og Irland på guitar, violin, viola, keyboards, bas og percussion, men ikke på så fremtrædende en måde, at de antaster opfattelsen af duoformationen. De afbalancerede indsatser tjener alene til at fremhæve elementer i de enkelte stykker.

Lyttere med særlig forkærlighed for O´Carolan og tilsvarende vil nyde denne plade, men da ganske sikkert også en del andre med sindene åbne for en momentan absence fra den nære virkelighed og en aktivering af de billeddannende hjernedele. O´Carolan var blind – og lukkede øjne under afspilningen af denne musik kan anbefales.

CD: Angelika Nielsen & Thomas Loefke: “Norðan – North Atlantic Soundscapes”

– Laika Records/Tutl.