Allerede fra dette års festival 23. til 26. august skal der ske en masse nyt med og på Tønder Festival. Men at vi stadig får en mangfoldighed af ”handmade music” af høj kvalitet, skal vi ikke være i tvivl om. Målet er at koncentrere og raffinere festivalens identitet, sikre at TFs særlige kvalitet og intimitet ikke går tabt – og at styrke festivalens profil og position på festivalmarkedet – også for fremtiden.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra festivalen, som netop er udsendt.

De nye planer og visioner for TF er kommet på plads efter et stormøde, hvor Tønder Festival Fonds bestyrelse, Tønder Festival Forenings bestyrelse og næsten 100 af festivalens gruppeledere deltog i en weekend midt i januar og diskuterede ideer og visioner. Mødet fandt sted i Tønder Kulturhus, som stadig skal være et af festivalens spillesteder, mens andre ikke skal benyttes fremover.

For nu handler det om at skabe nogle andre og bedre rammer, og det er besluttet, at det skal ske ved at gøre festivalpladsen til ”det atmosfæreskabende univers”, altså det egentlige centrum for festivalens aktiviteter. Med andre ord skal pladsen fornyes og forbedres med bl.a. flere og bedre sidde- og opholdsområder, spisesteder og formentlig også en friluftsscene.

Selv om festivalpladsen får en ny og vigtig rolle, vil der stadig være koncerter i Tønder Kunstmuseum, Visemøllen, Hagges Pub og altså i Kulturhuset. Om det kommer til at være i samme omfang som før, forlyder der endnu intet om. Med TFs nye planer bliver det fra i år samtidig et farvel til Torvet, gymnasiet og Tønderhallerne som scener for festivalen.

Hele pointen er naturligvis at samle festivalen mere og på en sådan måde, at profilen styrkes, og nye publikumsgrupper tiltrækkes. Fremtiden banker på, og det er klogt af gamle fætter TF at tilpasse sig den. Måske kunne det være sket tidligere, men det tager nu engang tid at ændre kurs, hvis man ikke er sikker på, hvilken vej man skal.

Treårs-plan

Festivalen er igennem flere år blevet analyseret og gennemtænkt, og nu er vejen frem afstukket. Over de næste tre år skal Tønder Festival positionere sig mere entydigt, og selvfølgelig er ønsket om (og nødvendigheden af) at øge omsætningen af stor vigtighed. 10.000 gæster og i alt 20.000 billetter i 2011 var (endnu et) signal til nytænkning og udvikling. I fremtiden ønskes også en øget dialog med Tønder kommune, handelsstanden, turistinstitutioner mv.

At der anslås så positive fremtidstanker for Tønder Festival glæder denne skribent og tuindvis af andre, er jeg sikker på. Og at der som altid er gode tanker omkring musikken, er der vist garanti for, skulle jeg mene. For folk er også fremtidens musik!!

Det skal heller ikke glemmes, at en undersøgelse fra 2008 om festivalens betydning økonomisk og kulturelt viste, at den på de fire dage genererer 69 millioner kroner i omsætning i Tønder og i regionen. Af de næsten 2.000 frivillige medarbejdere bor 70 procent i Tønder kommune.

Nu venter der et meget hektisk halvt år for de mange, som skal være med til at sætte Tønder Festival på den nye og måske mere fremtidssikrede kurs.