Generalforsamlingen forløb i en meget positiv ånd, og den nye folkemusikforening er nu for alvor skudt i gang med  et medlemstal på 76 – og der er plads til alle, der har interesse for folkemusikken.

”Folk Danmark skal være en åben og inkluderende forening – og helst synlig alle årets dage”, som Tove de Fries muntert udtrykte det. Det er en styrke at være forskellige og mangfoldige, var der også enighed om på den første generalforsamling i Folk Danmark, der blev stiftet den 30. oktober sidste år.

De mellemliggende fire måneder er blandt andet brugt på at udarbejde vedtægter for foreningen, og de var til diskussion og blev udsat for det, der endte med at blive ganske få ændringer efter en lang og engageret debat om dem.

God og frugtbar debat var der også om formand Eskil Rommes beretning for den første periode. Folk Danmark vil arbejde for at blive den nye genreorganisation for folkemusikken, og et af de vigtigste mål er, at foreningen med tiden selv kommer til at administrere de økonomiske midler fra Statens Kunstfond/Musikrådet. Disse midler administreres, som det er nu, af ROSA, Dansk Rock Samråd, der 1. januar overtog administrationen efter World Music Denmark. Fra samme dato blev midlerne til folkemusikken beskåret med hele 800.000 kroner, så der nu kun er to millioner kroner at gøre godt med (foruden et tilskud til Tønder Festival). Samtidig er de andre genreorganisationers tilskud sat op….

Et mål, der haster, er at få etableret en rigtig hjemmeside, så Folk Danmark kan orientere ordentligt om sine mål og aktiviteter og i det hele taget skabe synlighed og branding. Man arbejder på sagen og har søgt om støtte hos DJBFA. Foreløbig har foreningen kun en ”mikroøkonomi”, som det blev sagt, nemlig de penge, der er indbetalt i kontingent for de 76 medlemmer, dvs. 7.600 kr. (foreninger, små og store, kan få et medlemskab for hhv. 200 og 1000 kr. om året). 

Et andet vigtigt punkt i handlingsplanen er at stå for Danish Music Awards Folk, og det vil ske allerede fra i år. Planlægningen af DMA FOLK 2013 går i gang inden længe.

I det hele taget har Folk Danmark mange planer, som der uden tvivl vil blive fortalt meget mere om, når foreningens hjemmeside er på plads, og dem vil vi naturligvis også notere os her på rootszone.dk. Stay tuned!

Der blev bl.a. luftet tanker om oprettelse af et decideret folkemusikspillested i København og om en vinter-folkfestival. Som mange ved, har vi allerede i mange år haft den irske folk festival i København i november, og en bemærkning om dette og et spørgsmål fra Marianne Green satte gang i en god diskussion om at anerkende og støtte de kræfter, initiativer og aktiviteter, der allerede eksisterer. Som det blev sagt, så er den dybe tallerken jo opfundet, og nu gælder det om at fylde noget i de forskellige tallerkener, men selvfølgelig også om at tænke nyt.

For som Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund og bestyrelsesmedlem, sagde det, så ”er dette et forsøg på at starte på en frisk. Men vi i bestyrelsen skal involvere alle jer, der er i gang i forvejen. Vi har mange planer – og åbne ører. Vi (foreningen) skal lave noget, som medierne bare ikke kan sidde overhørigt. Lad os fylde tallerkenerne op!”.

”Men vi skal også vende tingene på hovedet”, sagde bestyrelsesmedlem Kirstine Uhrbrandt.

Debatten om beretningen og i det hele taget om foreningens identitet og rammer varede længe, men var som nævnt meget frugtbar. Der kom et væld af spørgsmål, kommentarer og gode ideer på banen, og bestyrelsen tog imod med stor åbenhed. Som bestyrelsesmedlem Peter Eget formulerde det, så er det ” medlemmernes forening, ikke bestyrelsens.” Og skal man måle efter engagementet i debatten, så er de foreløbig medlemmer klar til at tage fat, og bestyrelsen lige så klar til at tage imod.

Efter en lang diskussion blev vedtægterne godkendt med små, men vigtige justeringer. Steen Dahl redegjorde for regnskabet, hvilket var meget nemt, idet både aktiver og passiver var 0 (i 2012). Pr. 2. marts 2013 har foreningen de indbetalte kontingenter i kassen. Udgifterne til de afholdte møder er blevet betalt af de fire organisationer, der hver har et medlem i Folk Danmarks bestyrelse, nemlig DJBFA (Danske Jazz, Beat og Folk Autorer), DMF (Musikerforbundet), DAF (Dansk Artist Forbund) og Folkemusiksammenslutningen (FMS).

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, Tove de Fries, Poul-Henrik Jensen og Peter Eget, og de blev alle genvalgt ligesom de arbejdende suppleanter Henrik Jansberg og Steen Dahl. Desuden sidder Kirstine  Uhrbrand og formand Eskil Romme i Folk Danmarks bestyrelse foruden en repræsentant fra hver de ovennævnter organisationer: Morten Alfred Høirup, Anders Laursen, Mikkel Engell og Kristian Bugge.

Generalforsamlingens slutbemærkning fra Tove de Fries var: ”Sig til alle at de skal bakke os op!”, og den opfordring er hermed givet videre.