triasSæsonens dansecafe-arrangementer Teaterbygningen i Køge indledes med Trias. Kvartetten kommer dog som trio, og det er Jonas Kongsted, Christoffer Thorhauge og Rasmus Nielsen, der fredag d. 26. september indleder sæsonen i Køge Spillemandsforening. Fjerdemand Søren Østergaard Pedersen spiller ikke med til bal.

Som udgangspunkt spiller Trias traditionel folkemusik med stor respekt for det gamle – men musikken får sit helt eget unge twist. De gamle melodier strækkes og deles op, der bliver lagt til og trukket fra og sat sammen igen, så det ender med et meget personligt og nutidigt lydbillede, også suppleret med helt ny ”gammel” musik. De har ét ben (eller rettere otte) solidt plantet i fortiden og samme antal i nutiden.

Dog går musikken (naturligvis!) ikke så langt tilbage som den geologiske trias-periode, der sammen med jura og kridt kaldtes Mesozoikum, men også ”dinosaurernes tidsalder.” Den sluttede for godt to millioner år siden. Perioden fik først navnet trias i 1834 – og i 2008 opstod bandet Trias sådan lidt tilfældigt. For Jonas, Christoffer og Rasmus mødtes ved Kaustinen Folk Festival, og efter to timer i et øvelokale gav de deres første koncert.

 Siden er det gået derudaf med bl.a. en DMA i 2012 som Årets Nye Talent, og som Harald Haugaard har sagt det, så byder Trias ind ”med deres egne originale kompositioner og tætte, velsvingende samspil i nuancerede klangfarver. Kvartetten har i Jonas Kongstad et af de største kompositoriske talenter på den danske folkemusikscene.”

Køge Spillemandsforening har den 31. oktober EfterårsBal, og fredag d. 28. november varetages musikken af Jensen & Bugge & Hansen.