Årsmøde for ”Bevar www.rootszone.dk” tirsdag 26. marts 2013 kl. 17.00 i Hasselager ved Aarhus.

Alle med interesse for rootszone.dk, website for folk’en i Danmark, indbydes hermed til årsmøde/generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for 2012. 
  3. Regnskab for 2012.   
  4. Budget for 2013.
  5. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være os i hænde senest en uge før årsmødet, dvs. d. 19. marts 2013. Send til dyrholm@tdcspace.dk og CC til lissenhere@post.tele.dk
  6. Indkomne forslag fra bestyrelsen: Tilføjelse til vedtægter: Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
  7. Valg (2 bestyrelsesmedlemmer på valg)
  8. Evt. 

www.rootszone.dk drives af journalisterne Per Dyrholm og Lissen Jacobsen, som automatisk er medlemmer af styregruppen/bestyrelsen.

Årsmødet afholdes hos Per Dyrholm på adressen Vangsbovej 3 i Hasselager.

Af praktiske grunde modtager vi gerne tilmeldinger. Send en mail til dyrholm@tdcspace.dk eller ring på 86 28 97 05 senest den 23.3. 2013.

mvh. Per Dyrholm og Lissen Jacobsen,

www.rootszone.dk