Både Tønder, Skagen og mange andre festivaler er superklar med diverse scenarier for, hvordan en 2021-festival kan afholdes. Men ligesom resten af kulturlivet venter landets musikfestivaler på klare og konkrete retningslinjer for, hvordan det kan lade sig gøre – og om. Det er på tide, at regeringen tager festivalernes situation alvorligt, så de ved, hvor de står.

Skagen Kultur og Fritidscenter

Folkene bag Skagen Festival meddelte for nylig, at de føler sig sikre på, at der kommer en Skagen Festival 2021. For med den yderligere åbning af Danmark, vacciner og især en bekræftet arrangørordning til festivalerne, som kan sikre økonomisk støtte og opbakning, ser det lysere ud end før, mener de. Men det ér dog et enormt problem, at sløret for de præcise krav til festivalerne endnu ikke er løftet, altså mht. til størrelse, antal deltagere, afstandsproblematik og de andre ting, der stadig hæmmer kulturlivet kolossalt. Og bliver det løftet, mens det stadig er muligt at arbejde videre med de enkelte festivaler?

Fra Skagen meldes det, at der arbejdes benhårdt på at finde en vej, som gør det muligt at afvikle en festival, der kan rumme både myndighedernes krav og få økonomien til at hænge sammen. Der er dialog i gang med musikere og leverandører, og der tænkes mange nye tanker og udvikles på festivalens spillesteder. Skagen Festival ønsker intenst at afholde det 50 års jubilæum, som faktisk skulle være fejres sidste år.

Tønder

Tønder Festival står også helt klar i kulissen med diverse scenarier for afholdelse af en festival 2021. Det korte svar på et spørgsmål om, hvorvidt TF21 bliver til noget, er JA, når nu festivalen afholdes så sent på sommeren. Men kan TF afholdes, hvor mange må man være, hvad med afstand, og er der færre restriktioner til den tid? Hvor mange skal man være, for at det kan betale sig at holde festivalen?

Alt dette blev vendt og drejet i den spørgetime, som folkene bag TF havde indbudt deres frivillige til, og som rootszone.dk har hørt. Heri siger konstitueret formand for Tønder Festival Forening, Jan Wilhelmsen, bl.a., at TF i længere tid har arbejdet med forskellige scenarier, for, hvordan og hvorledes festivalen kan afvikles, når der (forhåbentlig snart) publiceres nogle retningslinjer. De forskellige ledere har undersøgt alting nøje og er klar med flere modeller og et grundigt beslutningsgrundlag, der straks kan hives op af skuffen, når der siges GO!

Nu er det blot at håbe, at musikken snart spiller igen!

Wilhelmsen sagde også, at det (trods alt) var heldigt, at aflysningen af TF20 skete så tidligt, fordi festivalen kunne komme ud af en del kontrakter. Men der er gæld at afvikle, for der har selvfølgelig været alle de faste udgifter og omkostninger at betale. Hvor meget TF opnår i kompensation er endnu ikke klart. At et stort antal mennesker valgte at konvertere deres festival-20-billetter til 2021, værdsætte festivalen naturligvis

Kunstnerisk leder, Maria Theessink, beklagede, at man selvfølgelig gerne ville have overført kunstnerne booket i 2020 til ’21, men det har ikke været muligt. I al fald er der en del, der ikke kan komme flyvende langvejs fra. Så nogle genrer vil være mindre repræsenteret end sædvanligt. Men som hun sagde, er der masser af musikere i Europa, og ligegyldigt hvad, så bliver musikere, lydfolk, teknikere m.fl. af (sædvanlig) høj kvalitet. Vi skaffer det bedste af alt!

Det tror vi på. Nu mangler vi bare at få bekræftet, at en række af årets folkemusikfestivaler og festivaler i øvrigt bliver gennemført i 2021.

Sådan kommer Skagen Kultur- og Fritidscenter forhåbentlig til at se ud igen!

Der er stadig håb om, at aftenstemningen i Tønder kan opleves igen i år! Fotos: Per Dyrholm