Alle med interesse for folk’en og folkmiljøet i Danmark indbydes hermed til årsmøde for foreningen ”Bevar www.rootszone.dk” den 15. januar 2012 kl. 15.00.

Siden september har undertegnede, Per Dyrholm og Lissen Jacobsen, været administratorer og redaktører af www.rootszone.dk , som det nedlagte Folkemusikkens Fællessekretariat tidligere stod for. Det midlertidige Sekretariat for Folkemusik ligger nu under genreorganisationen World Music Denmark (WMD), der har overdraget administrationen til os under forudsætning af, at vi er en gruppe af personer snarere end kun to, som er engageret i, at rootszone.dk lever videre.

På frivillig, ulønnet basis har vi gjort og vil fortsat gøre vores bedste for at holde siden opdateret om store og små folk- og folkrelaterede koncerter, bands og begivenheder i Danmark og i et vist omfang i udlandet. Vi har naturligvis ikke de samme ressourcer, hverken økonomisk eller tidsmæssigt, som Folkemusikkens Fællessekretariat havde med en ansat redaktør, men kører på lysten, engagementet og gode input fra miljøet og venner af rootszone.dk . Til det har vi allerede i de forløbne måneder haft god hjælp af et par an anmeldere/skribenter, ligesom flere andre har tilbudt at være med.

Enhver med den fornødne interesse for og relation til folk’en kan være med til at gøre rootszone.dk levende, interessant, informativ, vedkommende og aktuel, hvad enten man man melder sig til den gruppe, som vi danner ved årsmødet den 15. januar, eller man blot ønsker at skrive til siden eller informere om bands, udgivelser, koncerter med videre.

I gruppen skal nedsættes en bestyrelse/styregruppe, for at det formelle er på plads ifølge WMDs krav. Det betyder, at vi kan opnå økonomisk støtte til vedligeholdelse af sitet og eksempelvis et nyt layout og dækning af diverse løbende udgifter. De to administratorer er automatiske medlemmer af bestyrelsen/styregruppen.

Årsmødet afholdes på et endnu ikke aftalt sted i det centrale København eller Nørrebro. Vi vil gerne modtage tilmeldinger, sådan at vi får en fornemmelse af, hvor stort et lokale vi får brug for. Vi har udarbejdet et sæt vedtægter, som kan diskuteres på mødet, hvor der også er valg til styregruppen.

Ønsker du at deltage i mødet og/eller stille op til styregruppen, bedes du sende os en mail på lissenhere@post.tele.dk og dyrholm@tdcspace.dk senest den 30.12. 2011. Du kan godt stille op uden at deltage i selve årsmødet.