Selvom det er musikken der er i centrum, er der også en anden dimension. ROD er et stævne for unge, arrangeret af unge. Derfor har det organisatoriske ofte været til diskussion. Da ROD i sin tid startede, var det vigtigt for arrangørerne, at det var de unge selv, der var styrende. Det skulle være på de unges præmisser i modsætning til tidligere tiders ungdomsstævner, hvor det var de voksne, der satte dagsordenen. Med tiden er ROD dog blevet til en forening, som samarbejder med Folkemusik Sammenslutningen (FMS).

“FMS hjælper med vores økonomi – tilbyder revisor og dækker eventuelt underskud – og “rødderne” bliver medlem af FMS, når de tilmelder sig ROD. Vi er utrolig glade for dette samarbejde og FMS tilbyder os også at komme til f.eks. generalforsamlinger og møder hvor vi kan få ting i gennem,” fortæller Noa Shamir, der er 21 år og formand for foreningen ROD.

For FMS har samarbejdet betydet en markant medlemstilgang i foreningen, hvor især mange unge nu deltager i det organisatoriske arbejde. Hvor FMS tidligere har været en forening uden noget klart fokus, har man fundet en ny identitet ved at beskæftige sig med ungdomsarbejdet og vækstlaget.

“På organisationsniveau er der sket et skred og man ser nu unge i bestyrelserne både hos FMS og i Musik&Ungdom. Det som FMS især prøver på, er at favne alle de steder hvor de unge er og på den måde blive den organisation der taler for de unge. Det synes vi i ROD er kanongodt og vi er meget glade for samarbejdet. Så det er måske nærmere de unge der styrer de “voksne” nu.”

Også for folkemusikken og miljøet omkring musikken, har ROD haft stor betydning:

“Jeg tror slet ikke man kan drømme om hvordan det havde set ud i dag uden ROD. ROD har altid været, og er stadig, stedet hvor rigtig mange “upcoming” musikere mødes, danner bands, bliver udfordret og måske får mod og lyst til at vælge folkemusiklinjen på konservatoriet, frem for rytmisk eller klassisk. ROD holder gang i kedlen, sørger for at der sker vækst i miljøet og er i mine øjne helt uundværlig,” fortæller Noa Shamir.

ROD startede i 1996 som et seminar for unge spillefolk, og er i dag en ubetinget succes. ROD har i tidens løb fostret en stor del af de danske musikere, der i dag begår sig på de danske og internationale folkemusikscener. I år var der en massiv interesse for arrangementet, hvor det maksimale deltagerantal på 120 hurtigt blev nået.

“Jeg tror, at I løbet af de første 5-10 år var det meget indenfor folkemusikmiljøet, man kunne finde RODs deltagere – altså folk der i forvejen var i miljøet enten via forældre eller musiklærere. Mange af dem har sikkert hevet en ven eller to med fra det “civile” miljø, så der stille og roligt er kommet flere og flere ind, der ikke decideret har haft noget med miljøet at gøre.”

Hvordan synes du at de i miljøet tager i mod de, der kommer udefra?

“Der bliver taget helt fantastisk godt i mod dem. Folk er meget ivrige efter at vise, spille og fortælle at sådan og sådan er en polka, hopsa, schottish osv. samtidig med, at mange af de gamle på ROD stadig formår at være lydhøre overfor “de nyes” idéer og ikke er blege for at tilføje dobbeltpedal til en polka eller syrede blæserarrangementer til en vals.”

Ideen med ROD er, at unge mellem 15 og 25 år mødes omkring folkemusikken. De spiller, snakker og fester med hinanden på tværs af alder og musikalske skel.

“ROD har plads til alle. Både de dygtige, begynderne, de superunderlige, de virkelig seje, de der spiller drejelire og de der spiller kontrabas. Når man arbejder med en genre, der har sådan et dårligt ry har man simpelthen ikke “råd” til at synes, at nogen mennesker ikke kan være på stævnet og det synes jeg er fantastisk ved ROD! ROD er utroligt levende og foranderligt – alt kan laves om og gøres anderledes bare fra et år til det næste. Jeg tror også, at der er mange der bliver inspireret og fascineret af, hvor meget man på ROD leger med musikken, bryder grænser ned og spiller en masse hele tiden, men på en meget uformel måde. Det er dejligt!”

Men kunne de rigtigt gode ikke få mere ud af at deltage på elitestævner eller master classes?

“Jo, selvfølgelig kunne de det. Men jeg tror ikke de kommer på ROD for på den måde at udvikle sig teknisk. En rigtig dygtig musiker kan lære selv at skulle formidle musikken videre, eller hvordan man bedst underviser otte andre på forskellige niveauer i den melodi man har taget med, eller hvordan man til storspil selv kan sidde og finde på en anden stemme eller nogle akkorder, fordi man for længst har lært melodien. De rigtig gode tager måske mere selv ansvar for deres læring og kan på den måde også få en masse ud af ROD. Men jeg tror også der er en del af de rigtig dygtige, gamle rødder der føler ansvar for at give det videre, de selv fik af de gamle dengang de var nye og ikke helt så gode.

“Alle deltagere på ROD bliver delt op i grupper eller “bands”, hvor de så lærer de andre i gruppen en melodi eller sang, de har taget med hjemmefra. De professionelle instruktører fungerer som banddoktorer og står for “storspil”, et af RODs varemærker, hvor alle deltagerne spiller sammen.

Det 15. ROD starter i dag fredag og slutter på torsdag den 1. april. Onsdag arrangeres en offentlig koncert på Strib Skole, hvor de unge viser udbyttet af årets ROD.

Søren Jensen Lund