Julie Heebøll var én af initiativtagerne til det allerførste ROD, som foregik i Horsens i 1996. Godt nok kom ROD først til at hedde ROD i 1997, men grundtanken opstod i forbindelse med Ungdomsseminaret i Horsens.

Seminaret skulle vise sig at være en skelsættende begivenhed for den danske folkemusik, og det er med en vis stolthed at Julie Heebøll fortæller:

“Det er fantastisk, at det lever så stærkt stadigvæk. Vi tænkte nogle rigtig gode tanker dengang med hensyn til organiseringen.”

Fra starten var der nogle helt klare retningslinjer for hvordan ROD skulle organiseres. Man behøvede ikke, at være medlem af en forening for at deltage, alle instrumenter var velkomne, stævnet skulle arrangeres af deltagerne selv og man skulle lære af hinanden.

Den lidt “anarkistiske” struktur brød med principperne fra tidligere ungdomsstævner, hvor der sad en stævneledelse, der blev ældre og ældre mens deltagerne stadig var unge.

I dag er ROD blevet til en forening, og har et tæt samarbejde med Folkemusik Sammenslutningen (FMS). Til det siger Julie Heebøll:

“Det er fint nok, så længe grundtanken er, at det er deltagerne der sætter dagsordenen.”

Et helt konkret eksempel på RODs indflydelse er opstarten af folkemusiklinjen på Det Fynske Musikkonservatorium:

“I forhold til folkemusiklinjen er det efter min mening fuldstændigt afgørende! Uden ROD – ingen fødekæde til folke-kons, og skeptikerne ville have fået ret i deres påstand om, at der ikke ville være kunder i butikken.”