I disse dage, hvor nationen tager afsked med Prins Henrik har Prinsens Musikkorps indtaget en officiel musikalsk rolle. Grunden til at vi her omtaler noget så usædvanligt som et militær-messingorkester, er, at korpset også har foretaget noget så usædvanligt som at indlede et samarbejde med folkemusikken.

Historisk er der måske ikke så stor forskel på de to musikarter, som man umiddelbart skulle tro. De allerførste musikkorps bestod nemlig ofte af folkemusikere, som evnede at spille til enhver lejlighed, og som beherskede både strygere og blæsere. Disse traditioner er siden gået i hver sin retning, men nu forsøger de to lejre altså at blive forenet i nogle forhåbentlig mindre højtidelige arrangementer.

Først optræder korpset med Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble d. 8. marts i Skive Teater for herefter at rykke til Viborg Musiksal d. 10.marts. Siden går turen til Svendborg, hvor korpset giver koncert i Borgerforeningen Kulturhus i Svendborg, og hvor Basco skal forene musikalske kræfter med musikkorpset d. 12.april. Basco, som for øvrigt er ved at afslutte en mindre turné i det Britiske.

De nævnte folkemusiker bør være læserne bekendt, men hvorledes det musikalske samarbejde forløber bliver spændende at høre mere om. Man må formode, at musikken bliver lidt mere folkelig og lystig end Hartmanns sørgemarch.