Netop nu og resten af denne uge afholdes den første nordiske folkemusikkonference ude i Atlanterhavet – nemlig i Island. Konferencens hovedtema er ”folkemusik som umistelig kulturarv.”

ROSAs folkemusiksekretariat bad på forhånd Poul Bjerager, Danmarks Rigsspillemænd, samle en gruppe af overvejende rigsspillemænd til at deltage på Danmarks vegne.  De udvalgte blev, som Poul Bjerager selv siger, ”nogle rigtig gode spillefolk, der samtidigt er organisatorisk engagerede, og som altså har mulighed for at omsætte noget til handling bagefter.”

Det er Kristine Heebøll (Konservatoriet), Henrik Jansberg (Musikudvalget), Peter Eget (FolkDanmark) og Bjerager selv.

Under navnet ”The Danes are Coming” giver de to koncerter, et bal og en workshop. Desuden leverer Bjerager to præsentationer og leder en session under den faglige konference-del: Én om Sønderhotraditionen som led i overvejelserne om den nordiske polskdans som immateriel verdensarv og én om de nordiske rigsspillemandsordninger som mulig Best Practice for sikring af folkemusikkens kulturarv.

Du kan læse mere om konferencen her: www.rha.is/folk