Det er en god historie. Ved et tilfælde hørte Mette Katrine Jensen Stærk en cd med den (dansk)-amerikanske spillemand Dwight Lamb, som spillede dansemelodier på énradet trækharmonika.  Dansk musik fra Vendsyssel, viste det sig. Mette fortalte historien videre til Vagn Dahl Hansen, der fluks opsporede Lambs mailadresse og fik kontakt til ham. Mettes og hendes musikalske makker Kristian Bugge traf senere Dwight Lamb i USA, og så rullede filmen. Lamb indledte et samarbejde med Jensen & Bugge, og de fik ham til Danmark i flere omgange, senest i maj i år. Den gode historie spredte sig i miljøet, både herhjemme og ”over there”, og flere medier bar den længere ud.

Dwight Lambs bedstefar, spillemanden Chris Jerup, emigrerede fra Vendsyssel til Amerika i 1893. Han tog musikken fra sin ligeledes spillende far Kræn Jerup med sig og gav den senere videre til dattersønnen. Det er egentlig ikke denne danske musikalske arv, han har gjort det mest i, men ganske naturligt sin fødenations traditionsmusik. Glemt det danske havde han dog ikke, i hvert fald ikke det hele, men en del flere stykker dukkede langsomt frem af erindringens dis under samarbejdet med Jensen & Bugge.

Den gode historie og interessante opdagelse betød en både oplagt og betimelig fokus på at få Lambs danske repertoire indspillet. Det resulterede i 2 cd-udgivelser med liveoptagelser af Lamb sammen med Jensen & Bugge m. fl. fra henholdsvis 2010 og 2013, og nu har de tre yderligere bevaret det aktuelt erindrede repertoire for eftertiden med en nodesamling.

Samlingen indeholder det indspillede materiale samt en række stykker, der ikke findes på cd’erne, ca. 40 i alt. Den indledes med fortællingen om hele den gode historie og en redegørelse for musikkens historiske baggrund, ligesom man får oplysende noter til de enkelte stykker. Sidstnævnte skyldes ikke mindst folkemindeforsker Anders Christensens bistand med grundig ”efterforskning”. Den tilføjede becifring markerer loyalt musikkens enkelhed, men netop den del kan drøftes til pinsemorgen, og det står jo enhver akkordførende musiker frit at fortolke efter eget ønske. Blandt stykkerne findes flere her i landet kendte i Lambs fortolkning og funktion, og der er fraser og melodilinjer, som genkendes fra danske dansemelodier, i en række andre stykker. Måske er Dwight Lambs versioner mere oprindelige end dem, vi kender i dag.

Musikken er interessant, fordi den ikke er ”filet til” via den traditionelle udvikling med overlevering gennem generationer i sit hjemlige miljø. Den er derimod i overvejende grad blevet ”fastfrosset” i sit udtryk fra slutningen af 1800-tallet i kraft af Chris Jerups udvandring og med Lamb som eneste modtager af musikken to generationer efter. Musikken er enkel og solid funktionsmusik og afspejler direkte Lambs robusthed og uprætentiøse tilgang i sit spil. Man skal ikke lede efter store melodiske perler her, men det er heller ikke overskriften. Nodehæftet er i sin udformning og layout ligeså enkelt som musikken. Måske skulle der have været ofret et mere slidstærkt omslag. Hvis intentionen om, at det bruges flittigt, bliver fulgt, vil det hurtigt krølles og nedslides.

Parallelt med bælg og knapper er den både her og der prisbelønnede Lamb en skattet old-time fiddler, men når fokus som her er på den danske del af repertoiret, rettes opmærksomheden mod den énradede harmonika. Det afgørende i relation til projektet her er, at denne musik dokumenteres og bevares. Det skal Jensen & Bugge – og naturligvis Dwight Lamb selv – have stor anerkendelse for.

Idéen er dog ikke alene bevarelse, men også fortsat liv til musikken. Der opfordres i nodesamlingens indledning til, at den udbredes og anvendes. Det må vise sig, om det vil ske i det lettere konservative traditionelle miljø. I givet fald måske netop på grund af historien og baggrunden.  Ellers kunne et mindre traditionstynget segment finde på at lege lidt med også. Må de alle give det en chance. Bogen er udgivet af forlaget Edition Svitzer, som udgiver noder i hele verden.