I en pressemeddelelse skriver formanden for bestyrelsen i Folkemusikkens Fælles Sekretariat, Helge Arildsø, følgende:

”Så modtog vi den beklagelige – men ventede – opsigelse af tilskuddet til Folkemusikkens Fælles sekretariat.

Det er jo ikke nogen hemmelighed at der gennem mange år har været uro og problemer omkring kontoret. Der har været lange sygemeldinger, manglende styr på økonomien osv. Selv om den nye bestyrelse faktuelt har fået greb om økonomien, og at den del nu peger i den rigtige retning, så har fornyede sygemeldinger på kontoret bekræftet et billede hos musikudvalget af mangelfuld forvaltning og opgavevaretagelse. Selv om bestyrelsen ikke er enig i musikudvalgets vurderinger erkender bestyrelsen at der har været opgaver som ikke er løst.

Da kontoret og den selvejende institution FFS jo alene havde og har til opgave at varetage opgaveløsningen for musikudvalget i henhold til den 4-årige aftale, får opsigelsen af samarbejdet konsekvenser for FFS fortsatte eksistens.

I første omgang bliver det synlige og mærkbare resultat at kontoret lukker og alle aktiviteter i den forbindelse afvikles.

Kontoret vil fungere ”normalt” indtil udgangen af 2010, hvorefter der ikke vil blive iværksat nye initiativer.

I anden omgang skal årsmødet tage stilling til FFS fremtid som organisation. Jeg forventer at der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, så snart vi har et overblik over situationen og mulighederne.

Endelig ligger der en opgave for bestyrelsen i at indgå i en fremadrettet dialog med Kunstrådets Musikudvalg for at sikre at de midler som er afsat til folkemusikområdet, også bevares til formålet. Udvalget har meldt ud at man ønsker at fastholde pengene til folkemusikområdet. Tiden må vise i hvilken form og til hvad dette kan ske.

Bestyrelsen har møde d. 01.12.2010, hvor vi vil tage en første drøftelse af situationen, men i sagens natur ligger der en række opgaver i forbindelse med nedlukningen af kontoret, som skal på plads før låget kan lettes lidt m.h.på at se fremad.

Bestyrelsen vil løbende holde jer orienteret om udviklingen.”

Rootszones læsere opfordres til at deltage i debatten her på siden.

Søren Jensen Lund