Gennem efterhånden ganske mange år har Sønderho Forsamlingshus sat kolorit på det sene forårs højtidsdage med afholdelsen af Sønderho Pinsefestival, tematiseret som mødet mellem byens traditionelle musik og folkemusik fra såvel det øvrige land som en større verden. I den sammenhæng dokumenterer festivalen desuden, at også byens kommende generationer af musikere dedikerer sig til deres lokale tradition og samtidig åbner blikkene mod den større verden.

Gangspil

Fredag diverterede de lokale Jørgen Bjørslev (guitar) og Kim Holst (kontrabas) med jazz og blues i timerne omkring spisetid, hvorefter folk forhalede til Cafe Nanas Stue for at bidrage i eller nøjes med at nyde aftenens session. Lørdag, festivalens store dag, lagdes fra land to steder i byen. Ved ”forsamlingsteltet” med børnerettede aktiviteter som ansigtsmaling, tegnebord, børnedyrskue, kagekonkurrence og ikke mindst en koncert med Jensen & Bugge. Desuden afholdtes musikalske workshops. Ved forsamlingshuset varmede publikum gradvist op til diverse sessions med både lokale og tilrejsende musikere.

Midt på eftermiddagen samledes trådene med ankomsten til forsamlingshuset af det store spillende optog med børn, unge og ældre og en solskinskoncert med deltagerne i de musikalske workshops. Såvel lokal musik som toner fra Cape Breton Island i Canada flød. Et hørbart udtryk for de nære forbindelser mellem Fanøs musikere og kolleger derovrefra, som har udviklet sig gennem omkring 20 år.

Aftenen indledtes af en koncert med delvist lokale Gangspil, Sonnich Lydom (toradet harmonika og mundharmonika), Kristian Bugge (violin) og Malene Beck (klaver og harmonium). Når tre kompetente og erfarne musikere sætter sig for, at tingene skal gøres ordentligt, bliver resultatet musik af høj klasse. Med deres spilleglæde, tætte sammenspil og musikalske overskud leverede trioen et sæt traditionel og nyskrevet dansk musik med fremdrift og swing af høj karat. Det er en fornøjelse at lytte, når høje spilletekniske kvalifikationer ikke resulterer i gold perfektion.

Fanøs forbindelser til Cape Breton Island kom herefter til udtryk i en nærmest forrygende koncert. To af de bedste traditionelle musikere fra øen i Nova Scotia, Troy McGillivray og Andrea Beaton, indledte med at præsentere deres stadig levende tradition. Begge trakterer på fremragende vis både violin og klaver og vekslede tvangfrit mellem deres instrumenter i den oprindeligt skotske udvandrermusik, tilført det særlige synkoperede swing, der gør den til Cape Breton-musik.

På Fanø har violinisten Tove de Fries været den ledende bannerfører for kontakterne mellem de to øer, ikke mindst gennem sin undervisning af børn og unge i begge traditioner. Hun har blandt andet taget sine elever med til Cape Breton, og en af de tidligere, Marcus Flôrez, blev budt på scenen med sin guitar og imponerede med både akkompagnement og solospil.

I koncertens sprudlende finale trådte yderligere også Tove de Fries selv samt endnu et par tidligere elever til (se nedenstående Facebook-link), og begejstringen blandt det generationsblandede publikum var særdeles hørbar, ikke mindst da de udefra kommende gæster til slut viste, at de sagtens kunne spille med på en sønderhoning. Udveksling af traditioner.

Så var der bal. Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen transformerer sig på hjemmebanen relativt sjældent til kvartetten Jæ Sweevers, det sker mest ude i landet. Men til pinsefestivalens bal bølgede Fanø-musikken for fuld besætning med de to musikeres respektive afkom Kirstine Uhrbrand på klaver og Jens Mouritzen på slagtøj. Som baller i Sønderho har det med, strakte også dette sig over adskillige timer – og så dansede pinsesolen.

Arrangørerne af den lille og ikke specielt vidt eksponerede Sønderho Pinsefestival kunne uden at overdrive tilføje ”- generationernes festival”.