FolkeKons er den populære betegnelse for musikkonservatoriets folkemusiklinje, som de seneste år har haft hjemsted i Esbjerg. Det er en tradition, at de studerende drager ud på en landsturné i begyndelsen af det nye år – og således også dette år. Som åbning på turen præsenterede de programmet på hjemmebane i søndags.

Fotos: Peter Langwithz Smith

Fotos: Peter Langwithz Smith

Der har med en vis betimelighed været debat om, hvorvidt et begreb som folkemusik bør være en akademisk uddannelse, og hvad en sådan akademisering gør ved musikken og dens udøvere. Den debat skal ikke føres her, men måske kan der trækkes tråde fra den aktuelle koncert til uddannelsens effekt på den musikudøvelse, vi var vidner til.

Én effekt fremstod uomtvistelig, og den er positiv: De unge musikeres tekniske niveau er på et niveau, som for os skimlede spillemænd kun var et drømmescenarie, da vi var i den tilsvarende alder. De er ganske enkelt dygtige. Sådanne kvalifikationer kan føre musikerne i vidt forskellige retninger.

folkkons-1Det tekniske overskud giver en frihedsgrad, som kan udnyttes såvel musikalsk som i kommunikationen med publikum. Mere populært udtrykt: At få musikken til at leve og blive til en aktiv samværsform mellem musikerne og modtagerne. Det er netop en af folkemusikkens helt centrale kendetegn.

Men den tekniske kunnen kan også binde musikeren i et ensidigt fokus på en så perfekt udførelse som muligt og kan få den modsatte effekt af den nævnte. Det kan skabe en afstand mellem musikerne og tilhørerne og reducerer sidstnævnte til passivt lyttende – og er kendetegnende for kunstformer som den klassiske musik og til en vis grad nyere jazz.

Ved denne konkrete koncert fremstod musikerne, lidt groft udtrykt, i et spektrum mellem de to beskrevne yderpunkter. Nogle var tydeligvis vante til at agere foran et publikum, mens andre havde mest fokus på at udføre deres indsats fejlfrit. Nu er der jo tale om en flok ganske unge mennesker, som er i færd med at lære håndværket at være folkemusiker. Så kritikken skal på ingen måde hagle ned over dem herfra.

Derimod blev det tydeliggjort, at uddannelsen nok i højere grad bør omfatte den disciplin at give varen videre og ikke blot at fremstille den. Set fra den vinkel er denne årlige turné ikke bare et rigtigt, men også nødvendigt tiltag – og må meget gerne gentages flere gange årligt. Det er landevejen, der giver råstyrken.

folkkons-4Tilbage til koncerten. De unge havde sammensat et forholdsvist afdæmpet program, indeholdende en del indslag med mindre grupperinger, formentligt med henblik på dels at fokusere på de enkeltes kvalifikationer og dels på at skabe variation. De hensyn er der ikke noget galt med, tværtimod, men alligevel er der behov for at evaluere denne planlægning efterfølgende.

Umiddelbart var der for mange lidt for stillestående perioder gennem koncerten, nok i kraft af at de unge – trods deres tekniske kvalifikationer – stadig befinder sig i en udviklingsfase og derved bliver lidt for pressede, når de skal stå mere alene foran publikum. Man kan sagtens både variere og præsentere enkelte musikere og mindre grupper ved at lægge dem ind som sekvenser i de enkelte musikalske arrangementer for hele orkestret – og samtidig fastholde vitaliteten ved, at netop alle er på scenen hele vejen igennem. Den form ville formentligt have appelleret mere til publikum.

Uddannelsen også kunne få den gavnlige effekt at lære de studerende håndværket at præsentere musikken gennem både fængende og orienterende introduktioner. Måske kunne en skuespiller eller en tilsvarende kompetent person i denne sammenhæng tilknyttes uddannelsesforløbet.

folkkons-3Overordnet kan det udtrykkes sådan, at den musikalske verdens virkelighed nok bør være en fyldigere del af uddannelsen. At de studerende bliver prøvet mere af derude, hvor musikken spilles for mennesker. Som det gerne skulle fremgå, er det netop primært uddannelsen og ikke så meget de studerende, der appelleres til. De unge musikere har det potentiale, der skal til, og det fik de vist ved denne både charmerende og sympatiske koncert.

Måske yder det ikke de unge retfærdighed at anmelde åbningskoncerten. Det kunne være nok så interessant at overvære den sidste koncert på turen.

Se kalenderen for koncerterne de kommende dage.

https://www.facebook.com/events/126660347834639/