Børn og unge og deres lærere i hele landet får hvert år et unikt tilbud, hvis deres kommune er med i ordningen. Eleverne får hvert år mulighed for mindst en koncert med musik i høj kunstnerisk og teknisk kvalitet uanset genrer. I 2014 blev der således afholdt godt 2.100 skolekoncerter med ca. 245.000 tilhørere, foruden 9.200 ved familiekoncerter.

Fiolministeriet

Fiolministeriet

Til de kommende to år er 96 musikgrupper klar til at indtage skolernes gymnastiksale, aulaer eller andre lokaler. Og her er musikerne inddelt i tre grupper. Dem, som spiller for de yngste årgange, kaldes for musik for indskoling, så er der dem, der spiller for mellemtrinnet og endelig en overbygning, hvor der optrædes for de ældste.

Folkemusikken er flot repræsenteret for de yngste klassetrin med blandt andre: Fiolministeriet, Jensen & Bugge, Phønix, Stine Michel, Svøbsk, Virelai og Zenobia. Når man rykker op på mellemtrinnet er Basco, Channe Nussbaum og Impuls Trio blandt de mange gode tilbud, mens de ældste klassetrin kan glæde sig over bl.a. at kunne møde Afenginn, Danjal, Søren Krogh og Tumult.

Svøbsk

Svøbsk

Det er LMS (Levende Musik i Skolen), som står bag det store musiktilbud. LMS blev oprettet som selvejende institution i 1992 på initiativ af Statens Musikråd og en række musikorganisationer. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Legatudvalg for Musik, der giver statslige tilskud til institutionen.

Det er så kommunerne, som skal indgå samarbejdet med LMS, og i øjeblikket er 55 kommuner med i ordningen. Målet er, at alle skoler skal tilbydes koncertordningen. Institutionen drives på basis af statslige tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Legatudvalg for Musik.

http://www.lms.dk/