I år skal folkemusikpriserne igen en tur til Tønder. I en årrække indtil for nogle år siden blev DMA Folk netop afholdt her, og sidst i november afsløres, fejres og overrækkes priserne atter i den for folk & roots-musikken så vigtige sønderjyske by. Folk er i mellemtiden blevet til roots, så det hedder Danish Music Awards Roots. Det foregår i weekenden 27.-28. november med møder, debatter og prisuddeling i de syv kategorier. Arrangementet foregår netop i et samarbejde med Tønder Festival og genreorganisationen Tempi, som har det overordnede ansvar for at arrangere og afvikle DMA Roots.

Hvem, der skal have priserne sidst i november, kan du være med til at bestemme! Indstillingsperioden er i gang, og du kan være med til at indstille udgivelser fra perioden 2. juni 2020 til og med 1. juni 2021. Der gælder et langt og temmelig grundigt regelsæt, som Tempi beder om, at man som indstiller læser og sætter sig ind i. Blandt andet er det afgørende, at man som indstiller skal have godkendelse fra den eller dem, man gerne vil indstille.

Danish Music Awards Roots dækker folk, world og beslægtede genrer, og der er i alt syv kategorier: Årets Danske Rootsudgivelse, Rootstrack, Rootskomponist, Rootsnavn og Nye Danske Rootsnavn samt Årets Danske Rootslivenavn og Traditionsprisen. De nominerede og senere vinderne for de første fem kategorier afgøres af en hovedjury, som Tempis sekretariat nedsætter, og Tempi står også for de to særjuryer for de to sidste priser. Juryerne består af kvalificerede, relevante personer med kunstnerisk og branchemæssig indsigt og erfaring i de pågældende genreområder.

Hovedjuryen består af otte til 10 personer, der fordeler sig på mange forskellige fagligheder og er så mangfoldig som muligt. Det kan være musikkritikere/journalister, musikarrangører, komponister, sangskrivere, musikere og undervisere med flere. De to særjuryer har særlige faglige forudsætninger og erfaringer. Tempi har mulighed for at opfordre relevante kunstnere og projekter til at indstille deres musik i kategorierne 1-5 og holder opsyn med alle indstillings- og afstemningsprocedurer.

Men nu forestår først indstillingsproceduren og derefter nominerings- og afstemningsprocedurerne for rootspriserne. Det nuværende regelsæt gælder for DMA Roots 2020, 2021 og 2022. Se alt om regler, kriterier og hvordan du gør på https://tempi.nu