Ny ordning: Danmarks Rigsspillemændtradition, kvalitet og vildspil.

I en pressemeddelelse fortæller bestyrelsesformand for den nye ordning, Poul Bjerager, om rigsspillemandsordningen og dens intentioner. Landets første rigsspillemænd skal alle spille til en stor folkemusikgalla i efteråret 2013.

Nu indføres en rigsspillemandsordning i Danmark med det formål at styrke den danske traditionsmusik. Det skal ske ved at fremme kvaliteten i spillet og fordybelsen i spillemandsmusikken rødder og væsen. Inspirationen kommer fra Sverige, hvor spillemndsordningen har eksisteret i 100 år.

En lang række af landets kendte traditionsspillemænd , forskere og andre med solid indsigt i traditionsmusik og folkemusik står bag ideudviklingen. Næsten et år har de brugt på at udvikle og finpudse konceptet, der fortsat kan justeres i takt med, at erfaringerne indhøstes.

Ordningens formål fremmes ved at tildele hæder til betydningsfulde spillemænd. Opspil, bedømmelser og hæderstildelinger sker efter nærmere retningslinjer fastsat i ”Vedtægten for bedømmelser” med tilhørende forklarende noter.

 

Kristian Bugge fra kontaktgruppen. Foto: Per Dyrholm

De mindst 12 kolleger, der skal fungere som dommere fremover, vil alle selv blive bedømt efter de samme retningslinjer. Dog skal de kommende dommere hver især spille op for det samlede bedømmelseskollegium, og svenske rigsspillemandsdommere fra Zornjuryen deltager som rådgivere. Dette sker ved lukkede opspil i april 2013 efterfulgt af offentlige optrædener ved folkemusikstævner i sommeren 2013. I efteråret 2013 afholdes en stor folkemusik-gallabegivenhed, hvor alle landets første rigsspillemænd m.fl. spiller.

I ”Vedtægten for bedømmelser” kan man læse, hvad der kræves for at få Rigsspillemændenes diplom eller bronzemærke, og hvad der kræves for at få sølvmærket og dermed retten til at bære titlen rigsspillemand. Se, hvem der står bag, og se, hvordan ordningen rulles ud over de kommende år. Du kan finde det hele på www.rigsspillemand.dk

Her kan man se navnene på 32 musikere i initiativkredsen samt en notits om, at der i initiativfasen ikke var mulighed for at kontakte alle, så derfor er mange oplagte, kommende rigsspillemænd ikke nødvendigvis med på listen. I kontaktgruppen befinder sig foruden Poul Bjerager Christiansen også Kristian Bugge, Michael Sommer, Peter Eget og Anders N. Chr. Christensen.