Af de mange besøgende på årets store folkemusikfestivaler tager en stor del hjem tanket op med inspiration og arbejder videre med folkemusikken. Det er ikke kun branchefolk, men også de mange frivillige, for hvem det er naturligt at beskæftige sig med folkemusik. De afsætter gerne noget fritid og lægger et stykke arbejde i, at vi andre kan danse og lytte til god musik uden for festivalsæsonen. Vi ved, at det rige danske klub- og foreningsmiljø består af mere eller mindre anonyme bestyrelser, men glemmer ofte at mange af vores bedste musikoplevelser er skabt af deres arbejde.

Som en hilsen til alle dem og med eksemplet Haslev Folk Club på Midtsjælland synes jeg, at de for en gang skyld skal nævnes før musikken. I anledning af klubbens 35-årsjubilæum er her en tak og et tillykke til den nuværende bestyrelse: Formand Jean Haller, næstformand Gitte Svensson, kasserer Søren Winkel, bestyrelsesmedlem og sekretær Jette Falk Larsen, bestyrelsesmedlem og presse Orla Jakobsen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas Krum-Møller, Jørgen Svensson, Frank Kyhn, Grethe Hansen og Finn Poulsen.

Haslev Folk Club har holdt fanen og kvalitetsniveauet højt. De bedste danske og udenlandske musikere har igennem årene flere gange lagt vejen forbi Haslev Bibliotek, som lægger lokaler til klubbens ni årlige koncerter. Trods tilskud fra Faxe Kommune og Statens Musikråd har klubben ikke budget til selv direkte at importere musik, men har med sikker hånd valgt blandt navne, som er på turné. Programmerne har været præget af engelsk, irsk og skotsk musik og med en god balance i traditionel og moderne folk, men også skandinavisk og americana er repræsenteret. Godt gået, Haslev Folk Club!

Der er jubilæumskoncert fredag d. 23. oktober kl 20 med det irske band Tupelo.