Det er ved at være sidste mulighed for at blive tilmeldt til Odense Musikskole, da fristen udløber på onsdag 1. februar.

Da Statens Kunstråd for knap to år siden besluttede, at der skulle en ny struktur til for at styrke udviklingen af det musikalske miljø og talenterne, valgte man at udpege Odense Musikskole som et af de syv nye centre.

Netop på MGK (Musikalsk Grund Kursus) Fyn har man nu oprettet en folkemusiklinje, der begynder til august med foreløbig fire elever.

Her vil eleverne blive undervist i hovedfag, sammenspil, musikkundskab og dans. Sammen med den rytmiske linje vil man få teori og hørelære, klaver og projekttimer i SSB og kor.

Optagelsesprøverne finder sted i Odense 10.-12. april.

Ved selve prøven skal ansøgeren spille/synge to selvvalgte numre af forskellig stilart/karakter, og prøven skal indeholde mindst en traditionel danske dansemelodi, og mindst et nummer skal foregå som samspil. Samlet verighed højst 10 minutter.

Derudover prøves i gehørsefterspil, stemmespil eller simpel improvisation samt lettere primavistaspil. Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder. Optagelsesprøven afsluttes med en samtale mellem ansøgeren og censorerne.

MGK er et treårigt overbygningskursus, og på Odense Musikskole går i alt 35 til 40 elever fortrinsvis mellem 14 og 25 år. Undervisningen er gratis, og holdundervisningen foregår tre eftermiddage/aftener om, ugen, mens det øvrige skema tilrettelægges med eleverne.

Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv og forberede de unge til optagelse på en videregående musikuddannelse.

www.odensemusikskole.dk