logo folkI dag søndag 9. marts afholder Folk Danmark sin generalforsamling i Det Bruunske Pakhus i Fredericia. Den begynder kl. 14.

Formand Eskil Romme vil fremlægge sin mundtlige beretning, og også den skriftlige beretning er til debat. En helt naturlig hjertesag for FD er problematikken om de forringede støttevilkår. Puljerne er væsentligt beskåret i løbet af 2013, og ikke mindst vilkårene mht. transportstøtten til udenlandske turneer blev forringet.

Folk Danmark har i mere end halvandet år arbejdet for at blive folkemusikkens egen genreorganisation, når ROSAs aftale udløber ved udgangen af 2016. Det er et naturligt og vigtigt mål, at FD selv kommer til at administrere de økonomiske midler fra Kunstrådets musikpulje. Og i øvrigt arbejde for folkemusikområdets fortsatte trivsel og vækst. Med til generalforsamlingen hører naturligvis også valg af et antal bestyrelsespladser, og også formanden er på valg.

Det er en styrke at være forskellig og mangfoldig, så det er bare om så vidt muligt at være med i Folk Danmarks fortsatte arbejde – og endda i en tid, hvor folkemusikken synes at være i en opadgående kurve. Men der skal stadig kæmpes.