Den esbjergensiske folkemusikfestival ”Folk & Fæstival” blev skabt i 2014 på initiativ af musikeren Casper Mikkelsen i forbindelse med flytningen af konservatoriets folkemusiklinje, i daglig tale Folkekons, fra Odense til Esbjerg. Idéen var primært at byde de studerende ordentligt velkommen til Vestjylland, men også at synliggøre og styrke folkemusikmiljøet i en by, hvor jazz og især rock igennem årene har fyldt mest på det rytmiske musikalske billede.

Forleden indbød arrangørerne til præsentation af programmet på Folk & Fæstival 2018, den femte i rækken. RootsZone tog imod indbydelsen, og den udsendte blev diverteret med en kaffepunch – det er jo helt ude mod vest, det foregår – og en blød lænestol i kulturinstitutionen ”Huset” i Esbjerg. Festivalen har hidtil lagt sig omkring Kr. Himmelfartsdag, men for at frigøre sig fra trængslen af forårsarrangementer har arrangørerne nu flyttet den til 1. – 4. februar.

”Huset” er også lokaliteten, hvor hovedparten af festivalens arrangementer foregår, og det er ikke tilfældigt. Stedets daglige aktiviteter retter sig primært mod den yngre generation, og det samme gør Folk & Fæstival med sit programudvalg, bestående af en gruppe yngre lokale, folkemusikengagerede mennesker.

Musikprogrammet bygger for en stor dels vedkommende på folkemusikkens græsrødder i form af foretagender som Esbjerg MGK, Kolding MGK, ROD, FOD, Skurup Folkhögskola og naturligvis Folkekons. Af professionelle navne på programmet kan nævnes afrojazzbandet The KutiMangoes, Balkanorkestret Gadjos med den traditionelle anatolske musiker Orhan Özgür Turan og det lokale EKKO & The Syrian Roots med den syriske musiker Bakri Hemmami. Som det fremgår, er der i denne del af programmet fokus på begrebet verdensmusik, mens de mere nære toner dermed er lagt i hænderne på græsrodslaget. Dér mangler kvaliteten nu heller ikke noget.

Udover caféen og salen i ”Huset” danner også konservatoriets café og festsal ramme om de musikalske udfoldelser, som også omfatter dans. Ved et par koncerter må man have 60 kr. op af lommen. For dem får man en kaffepunch eller en fadøl samt en dobbeltkoncert med hovednavne. Ellers er der fri entré i kraft af ikke mindst et treårigt tilskud fra Kulturregion Vadehavet. Det bekommer formentlig den yngre og mindre betalingsstærke målgruppe ganske vel. Tilskuddet kommer til udbetaling for sidste gang i 2018, så det bliver interessant at se, hvordan arrangørerne vil håndtere den økonomiske udfordring fremover.

Søndag den 4. februar er to interessante initiativer fra Casper Mikkelsen side koblet på som en art afrundende vedhæng til Folk & Fæstival. Om eftermiddagen ”Katapult”, en showcase/talentkonkurrence for unge navne under 26 år. Vinderen får en tur i studiet, en coaching i PR og markedsføring samt optræden på en række festivaler. Om aftenen lægger Esbjerg Musikhus scene til Mikkelsens arrangement ”Fest for førligheden”, hvor en række professionelle navne, herunder Uhrban Stöjband og Louise Stöjberg & Martin Rauff, optræder vederlagsfrit til fordel for forskning i sklerose. I sagens natur må man her grave lidt dybere i pungen, men målgruppen er også tilsvarende bredere.

Forhåbentlig må denne sympatiske festival for folk og fæ profitere af sin nye placering uden for den vrimlende hovedsæson.

Foto fra programpræsentationen: Peter Langwithz Smith.

www.folkogfaestival.dk

www.facebook.com/pg/folkogfaestival/community/?ref=page_internal

www.facebook.com/enfestforfoerligheden/