Ni dage i Paris

Selv om det er to dage siden, vi landede efter EthnoFonik-kurset i Paris, er det stadig svært at få armene ned. Den sidder nemlig stadig i kroppen, den boblende glæde efter ni dages intensiv musik-ledelsestræning, krydret med natlige jamsessions, spontane danseevents og afrundet med to forrygende koncerter og dertilhørende fest.

Kurset var det første af sin slags, tiltænkt unge mennesker, der har lyst til at lære om, hvordan det er at være leder på Ethno-stævner rundt om i verden. Ethno er stævner, som hver sommer skaber fantastiske rammer for unge folkemusikinteresserede fra hele verden, der mødes og udveksler musik fra deres respektive hjemegne. Selv har vi tilsammen været på Ethno’er både i Sverige, Belgien, Kroatien, Slovenien og Danmark. Ikke alene har det givet os en utrolig bred musikalsk horisont, men samtidig et fantastisk netværk af musikinteresserede venner over hele kloden, bogstaveligt talt. Og når vi taler med andre Ethno-deltagere, beretter de om præcis samme oplevelse: Ethno’er er frugtbare og vigtige musikalske og kulturelle mødesteder, og de er en grobund for mange venskaber og professionelle kontakter.

Et Ethno har tilknyttet én eller flere ”artistic leaders”, afhængig af deltagerantallet. Disse ledere har til opgave at være musikalske tovholdere. Kort fortalt skal de kunne hjælpe deltagerne med at lære melodier ud og arrangere dem, hvis der er brug for det, men skal også kunne vejre, hvornår deltagerne godt selv kan. Endvidere er det lederne, der laver en rækkefølge og styrer de koncerter, et Ethno altid afsluttes med.

Nye roller

Netop den specielle rolle, som en Ethno-leder har, var temaet for EthnoFonik-kurset i Paris. Vi var i alt 25 unge mennesker fra 11 lande: Rumænien, Sverige, Estland, England, Spanien med De Kanariske Øer, Østrig, Tyskland, Bulgarien og Norge, foruden os to fra Danmark. Kurset var arrangeret af AOLF, en fransk kulturudvekslingsorganisation ledet af to unge ildsjæle, Yann Bieuzent og Vincent Combet. Med økonomisk støtte fra EUs Grundtvig-fond havde de og en lang række frivillige skabt perfekte rammer for, at vi kunne udforske og blive udfordret i rollen som musikledere. Dagene forløb med at lære hinanden traditionelle melodier og sange, som vi havde forberedt hjemmefra, arrangere dem og skiftes til at være bandledere. Det hele foregik på gehør. Alle melodier og sange blev sammensat til et koncertprogram, der som afslutning på forløbet blev fremført ved to koncerter. Billeder samt video-klip fra koncerterne vil snart kunne findes på AOLF’s hjemmeside: www.aolf.fr.

Den første dag havde vi en ryste-sammen-session med en engelsk musiker, Detta Danford. En vigtig seance, hvor vi ud over at lære hinandens navne, lavede en række samarbejdsøvelser, som var med til, at gruppen blev en sammentømret enhed på rekordtid. Det var vigtigt, fordi hele forløbet afhang af, at vi gav hinanden kritisk og konstruktiv feedback, og at alle var åbne og turde vove sig ud i rollen som lærer og dirigent. En rolle, som nogle af deltagerne ikke rigtig havde prøvet før. Deltagerne kom med vidt forskellige forudsætninger og havde baggrund i forskellige musikgenrer. Men kombinationen af et højt musikalsk niveau, stærk motivation, øvelse og konstruktiv, kærlig kritik fra de andre deltagere og Allan Skrobe, der var musikalsk over-leder, gjorde, at alle følte sig godt rustet til rollen som Ethno-leder ved kursets afslutning.

Learning by doing

Allan, der har været artistisk leder på mere end 20 Ethno’er, lærte os at se udfordringer frem for problemer. Hvordan håndterer man f.eks., når én af deltagerne spiller på en kroatisk pentaton sækkepibe i noget, der minder om Bb-mol, når de fleste melodier er i enten D,G eller A? Han eller hun vil ikke kunne spille med på alle numrene i gruppen og vil måske kede sig og føle sig udenfor. Så må man finde andre måder at inkludere deltageren på, f.eks. gennem dans, perkussion, modulationer til Bb-mol som oplæg til en sækkepibesolo og lignende. Som leder gælder det i høj grad om at være kreativ!

Devisen på EthnoFonik var ”learning by doing”, og på femtedagen blev vi delt op i grupper, som skulle lave workshops for musikskole-og MGKelever. Niveauet på workshopholdene spændte vidt, fra grupper af unge begyndere til semi-professionelle voksne. Til én workshop troppede en violinist, en fløjtespiller og hele seks pianister op. Rummet havde bare kun to klaverer! En værdifuld lærdom fra den seance var, at sang, klare fagter og et bredt smil er uvurderlige redskaber i ensembleundervisning.

I Danmark til juli

Med hjem i kufferten har vi en stor portion viden om Ethno-kursers specielle natur og om musikledelse og gruppedynamik, som vi har afprøvet på egen krop. Derudover har vi også fået indblik i vidt forskellige musiktraditioner og fået en masse kontakter til andre musikinteresserede unge i hele Europa. Det er for os at se én af de fantastiske ting, musik kan, og som er helt specielt ved kurser som Ethno: At lære hinanden musik og spille sammen er en enestående måde at mødes og være sammen på!

I Danmark afholdes Ethno på Fanø fra d. 20/7 til 27/7 2012. Hvis du ønsker direkte kontakt med det danske Ethno, så send en mail på: Ethnodenmark@gmail.com. Ethno findes i mere end 10 lande, og flere Ethnoer er i udklækningsfasen. For info om alle Ethnoer, se: www.ethno-world.org.

Pia Nygaard & Anna Egholm Pedersen