Den unge Esbjergbaserede kvintet Mads Hansens Kapel har netop sendt deres debutudspil i omløb. Det drejer sig om en EP med fem numre. Det var øjebliksbilledet i relation til indspilningsrelevant materiale i foråret 2017, da musikken blev indspillet. Instrumenteringen er violin, klarinet, klaver, guitar og bas.

Alle stykker er fundet i 1800-talsspillemanden D. T. S. Bjerregaards repertoire. Det er altså instrumental dansemusik, vi taler om, men kvintetten byder sig til med såvel koncert- som balmusik, og førstnævnte koncept stiller anderledes krav til de musikalske arrangementer. Det samme gør cd-mediet, og det er derfor ikke helt ulogisk i denne del af repertoiret, musikken på cd´en er hentet.

Mads Hansens Kapel udspringer af miljøet på og omkring konservatoriets folkemusiklinje i Esbjerg, hvilket indikerer et højt spilleteknisk niveau. Der er sagt meget om utidig perfektionistisk og forfinet tilgang til folkemusikken blandt den yngre og teknisk velfunderede generation. Puritanske sjæle vil formentlig også finde grobund for en sådan anklage mod denne musik, og sandt nok er der her tale om en grad af forfinethed i håndteringen af dette gamle traditionelle materiale.

På basis af kvintettens veludviklede musikalske overskud på deres instrumenter er de nøgne melodier blevet udsat for varierede og gennemarbejdede arrangementer med henblik på koncertopførelser. Nok er musikken oprindeligt tænkt som brugsmusik, men i denne anmelders øjne er der ikke noget odiøst i, at de ofte interessante melodier i nutidens brogede musikverden anvendes som gennem arrangeret koncertmusik. I modsat fald ville hovedparten af de gamle stykker aldrig komme til kendskab for en bredere kreds, al den stund traditionelle baller ikke længere er et specielt voldsomt udbredt fænomen.

Som allerede nævnt er de interessante arrangementer udført teknisk velfunderet, og det ofte humoristiske udtryk harmonerer udmærket med musikkens udspring af en festkultur. Det er altså skæg og ballade, det her. Når kvintetten med sin fyldige rytmegruppe giver musikken fuld udfoldelse, opnår den også et ganske godt og solidt drev – og musikerne nyder det hørbart. Så er det bare lidt synd, at det som oftest kun sker i enkelte repriser, indtil et nyt arrangement dæmper det hele ned igen. Fuld damp i flere gennemspilninger er ikke stilstand, men tværtimod yderligere intensivering af krop og swing, og det fortjener denne musik i høj grad. Det er jo dens inderste sjæl. Let the good times roll!

Anmelderen oplevede ved deres udgivelsesreception Mads Hansens Kapel levere deres fornøjelige musik i levende live foran levende mennesker, og det tilføjer den en ekstra dimension. En god og forfriskende dimension. Det er måske også de rette rammer til indspilning af deres musik? Det kan de gode spillemænd jo begynde at koge lidt suppe på i deres angiveligt indledende forberedelser til en fremtidig indspilning af en fuldtidsplade. Undervejs skal de bare se at komme ud og trykke den af. Det kan aldrig gå helt galt.

www.madshansenskapel.dk

www.facebook.com/pg/madshansenskapel/about/?ref=page_internal

http://www.gofolk.dk/