Noget peger i retning af, at folkemusikken i stigende grad bevæger sig i retning af genreblandede udtryk. Det er nok også svært at undgå en strøm af mere eller mindre berettigede gentagelser, uden at der arbejdes mod nye horisonter.

Jazzbassist Mads Vinding, klassisk fløjtenist og vokalist Linnéa Villén og violinspillemand Andreas Tophøj har fundet hinanden og i nogen tid optrådt som trio. Nu foreligger en digital EP med noget af den musik, der er opstået af det genreblandede samarbejde.

Mads Vinding, der næppe behøver en nærmere præsentation, har tidligere bevæget sig ind i folkemusikkens verden gennem samarbejdet med Peter Uhrbrand, Sonnich Lydom og Seamus Cahill i ULC Kvintet, hvor også jazzpianisten Peter Rosendal medvirkede. I nærværende trio bidrager han ikke alene med sit spil, men tillige som komponist og arrangør.

Også Linnéa Villén bidrager som komponist. Hun er solistuddannet fløjtenist på konservatoriet i København og har sideløbende studeret sang på Anne Rosing Instituttet. Hun udøver sin metier i en række markante sammenhænge i den klassiske verden.

Som det vil være de fleste læsere bekendt, er Andreas Tophøj en berettiget højt skattet og bredt anvendt violinspiller på folkemusikscenen.

Samarbejdet inddrager på forskellig vis elementer af de tre musikalske genrer, men det er primært et møde mellem jazzen og folkemusikken. Linnéa Villéns klassiske baggrund og skoling fornægter sig dog ikke helt. Hun fremfører tre sange med tekster af henholdsvis den svenske digter Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) og danske Mette Marbæk med melodier af hende selv og Vinding samt den ældste registrerede danske melodi ”Drømte mig en drøm i nat”, som Povl Hamburger og Erik Berthelsen viderebearbejdede hhv. melodi- og tekstmæssigt midt i sidste århundrede. Desuden hører vi Mads Vindings instrumentale komposition ”Vejbossa”. Yderligere er sangene arrangeret med instrumentale sekvenser.

Det bør være overflødigt at nævne det høje tekniske og musikalske niveau på de fire indspilninger. Både de vokale og de instrumentale udførelser er indfølte og særdeles nuancerede, og arrangementerne understøtter med et spænd fra det lavmælte til det mere kraftfyldte udtryk. Med trioens sammensætning ledes der uvilkårligt efter, om det klassisk skolede udtryk kolliderer med de rytmiske genrers tilsvarende, men det er umiddelbart ikke tilfældet. Nok er der en vis grad af stramhed, som til gengæld overvejende trækker i den gode retning.

Det må afventes med interesse, om samarbejdet udmønter sig videre i et fuldt album med bedre muligheder for at dokumentere trioens fulde potentiale.

Musikken kan findes på diverse digitale tjenester