Den unge svenske trio Tagelfar udsprang af en ide om at bringe kontrabasharpen, 1700-tallets udgave af den svenske nyckelharpe, ind i en nutidig sammenhæng. Det aktuelle resultat foreligger nu med trioens debutalbum.

Kontrabasharpen betjenes af Einar Zethelius, som også står for hovedparten af pladens selvkomponerede stykker. Derudover består trioen af Johan Läng på den mere velkendte treradede nyckelharpe og Anton Larsson på guitar. Läng har også bidraget med kompositioner til albummet, som yderligere rummer et par enkelte traditionelle stykker.

Kompositionerne taler uomtvisteligt på et svensk tonesprog og er i udgangspunktet dansemusik, men fremstår arrangeret som lyttemusik. Ligeså uomtvisteligt er det, at de tre musikere er spilleteknisk særdeles velkvalificerede. Sammenspillet er tæt, præcist og med en god dynamik i udførelsen trods de relativt krævende kompositioner.

Netop som lyttemusik må den nødvendigvis udføres på et vist kvalitetsniveau, ligesom varierede arrangementer generelt skal fastholde interessen. Sidstnævnte har Tagelfar ligeledes formået, selv om de to gennemgående nyckelharper dog kommer til at trække i mindre varieret retning. Guitaren bidrager til et opdateret lydbillede, men ellers kan det diskuteres, i hvor høj grad den gamle kontrabasharpe med dette udspil bringes ind i en nutidig sammenhæng.

Et paradoksalt forbehold i nærværende ører er, at netop de fremhævede kvaliteter også bliver en begrænsning ved det, at de er med til at trække udførelserne i en perfektionistisk og lettere steril retning. Som om musikernes høje kvalifikationer får dem til at prioritere perfektion fremfor dansemusikkens robusthed og drev. Udtrykket kommer derved nemt til at ligge tættere på den klassiske kammermusik end på den folkemusik, den er tænkt som. Problematikken er ikke ukendt hos en del andre velfunderede folkemusikere blandt de yngre generationer.

Trods forbeholdene skal Tagelfar dog ikke enøjet benægtes de åbenlyse kvalifikationer. Hvis ”Murbräckan” rubriceres som kammermusik, må det medgives, at det absolut er kammermusik af bedste kvalitet.                                                                                                                                 

 www.facebook.com/TagelfarOfficial/

www.youtube.com/results?search_query=Tagelfar