Der er fortalt og skrevet en del om de dansksindede sønderjyder, som ufrivilligt måtte gøre militærtjeneste i den tyske hær under 1. Verdenskrig. Det var jo før genforeningen med Danmark i 1920. Der var en lang række ulykkelige skæbner med bl.a. mange hundrede faldne for den nation, som man i helt speciel grad manglede sympati for. På Svestars netop udsendte tema-cd om emnet behandles dog ikke det nationalpolitiske aspekt, men soldatens frygt, ensomhed og afsavn ved fraværet fra familien – og familiens bekymring for ikke at få ham at se igen.

Helt konkret er der fokus på vokalisten Anne Roed Refshauges oldefar Nis Refshauge, som måtte forlade hustruen Anne og ni børn for at kæmpe på tysk side på østfronten. Undervejs skrev han breve hjem og førte dagbog. I sidstnævnte fremgik et ønske om, at hans tanker og tildragelser blev formidlet videre ned gennem slægten. Det ønske har Anne Roed Refshauge nu ydet sit til at efterkomme i ord og toner sammen med Svestar. Foruden hende består kvartetten af Kirstine Sand på violin, Kirstine Elise Pedersen på cello og Marie Sønderby på klaver. Cd-materialet er i live-versionen udmøntet i en koncertfortælling, hvori sangene er suppleret med beretningerne bag dem.

De fire musikere er alle klassisk konservatorieuddannede på nær Kirstine Sand, som er udsprunget af folkemusiklinjen. Denne baggrund præger i høj grad kompositioner, arrangementer og udførelse, selv om tekstindholdet egentlig lægger op til musikalsk indpakning i en folkelig tradition. Nok har de krydret med instrumentale indslag, herunder en vals og en polka, men kompositionerne af Kirstine Sand føjer sig i tonesprog og udførelse loyalt til den øvrige sammenhæng.

Vurderet ud fra denne valgte tilgang er ”Kærligt hilset fra ingenmandsland” smuk og stemningsfuld med sine hovedsageligt minimalistiske og særdeles veludførte arrangementer. På flere numre er kvartetten suppleret med studiemusikere, primært klarinet og kontrabas, og det har på fint afstemt vis gjort pladen yderligere facetteret. Hovedindtrykket er roligt hvilende musik med god plads til de ord, der er værkets centrale element. Ind imellem kunne overtegnede sidde og savne folkemusikkens større løssluppenhed, men måtte træde et skridt tilbage og respektere den valgte form.

Anne Roed Refshauges tekster ligger et sted mellem det folkelige og det skolede. Anmelderen fornemmer en lidt fortidig højskolepoesi, bl.a. gennem sprogstil og omvendte ordstillinger. Samlet set fremstår teksterne lettere anakronistiske, men det kan være for at understrege det historiske aspekt. De skolede vokale fremførelser i sopranregistret er med til at fremhæve værkets samlede udtryk.

En del vil måske savne en mere folkemusikalsk tilgang, men åbent sindede sjæle, der kan lukke øjnene i en stille stund og lytte sig ind i Svestars univers, vil blive belønnet med en intim og stemningsfyldt oplevelse.

www.svestar.dk

www.facebook.com/kaerligt-hilset/

https://www.youtube.com/results?search_query=svestar