Susanne Lundeng (født 1969 i Bodø) er en prisbelønnet, norsk violinist og sanger. Hun spiller og synger fremragende og har været aktiv i nordnorsk folkemusik i 30 år. Her op til julens forestående fødselsdags- og solhvervsfest har hun fundet sammen med den nordnorske organist Bjørn Andor Drage og guitaristen og sangeren Nils-Olav Johansen. Det er der kommet en særdeles flot, meget nordnorsk, udpræget historisk, meget pompøs og tydeligt religiøs juleplade ud af.

Her er 14 skæringer, der angiveligt har rod i det nordnorske og især i byen Saltdal. Saltdal er en kommune langt mod nord i Nordland fylke, mellem Mo i Rana og Fauske. Befolkningstallet er beskedent, ja faktisk kun 4.691 sjæle, og det er støt aftagende, så man kan tale om en på mange måder truet kultur.

Det er Saltdal Kirke, som har dannet rammen om indspilningerne. Tekster og melodier er overvejende hentet fra lokalsamfundet, og for fleres vedkommende går de helt tilbage til 1500-1600-tallet, men der er dog også flere tekster, der kendes fra Danmark. Det gælder f.eks. ”Kimer i klokker”, ”Et barn er født i Betlehem” og ”I denne søde juletid”, som er gamle bekendte fra Grundtvigs og Brorsons hænder.

Der er noget særligt over de nordnorske folketoner, noget som også findes i samisk musik. Her er højt til himlen og stjernerne, og tonerne er drømmende, eksperimenterende og grænsesøgende, understreget af det usædvanlige samspil mellem guitar, violin og orgel. Ved første gennemlytning forekommer teksterne måske nok støvede og gennemsyrede af et dybt religiøst verdensbillede, hvor Paradis er en uomgængelig realitet – efter døden vel at mærke – og hvor næsten ingen tvivler på, at en almægtig Gud skabte verden på syv (seks) dage.

Fotos: Guri Dahl

Ved nærmere lytning forstås det, at de tre musikere og sangere har gravet dybt i de nordnorske julearkiver efter de gamle sange og salmer, og at Guds- og verdensbilledet dengang simpelthen var et andet, end det er i dag, hvor julesange bliver mere og mere verdslige. Et imponerende historisk kildearbejde, altså – med næsten al vægt på det nordnorske. Her kan du lytte til hele Juleevangeliet på vers i Peter Dass´ (1647 – 1707) udgave eller hans gengivelse af Marias bebudelse, hvor en glædestrålende Elisabeth råber til Maria, at hun er udset til at bære Guds barn.

For en dansker er det særligt sjovt at høre Grundtvigs velkendte ord til ”Et Barn Er Født I Betlehem” til en middelalderlig nordnorsk melodi, nedtegnet af Ole Tobias Olsen fra Helgeland. Det samme gælder Brorsons ”Mit Hjerte Altid Vanker”, eller ”I Denne Søde Juletid”.

Organisten, Bjørn Andor Drage, er professor ved universitetet i Tromsø. Han er opvokset på Drage i Saltdal, hvor flere af manuskripterne til sangene kommer fra. Niels-Olav Johansen er jazzguitarist og sanger og er ansat som professor i jazzguitar i Trondheim. Et passende album for historisk kyndige yndere af traditionel julemusik med en flot og charmerende duft af høje fjelde og Nordnorge!