Digteren Emil Aarestrup, som levede i første halvdel af 1800-tallet, priste i sin poesi ikke mindst kvindekroppen og de erotiske glæder, den kunne forbindes med. Salig Peter Thorup så tilbage i 1981 mulighederne og satte et udvalg af Aarestrups digte i egen musik, og det kom der en fremragende plade ud af. Sangeren – med meget mere – Peter Abrahamsen (Øverste foto: Jan Persson) har gennem årene har stået bag en række tilsvarende fine temaplader med kombinationer af danske digtere og fremtrædende danske sangere. Han har også selv i flere omgange givet sig af med lignende projekter. Han har nu sat fem digte af Aarestrup i musik og udsendt dem på cd’en Sehr Langsam.

cd abrahamsenTitlen henfører han til tempoangivelsen for fjerde sats i Gustav Mahlers Femte symfoni, og tanken er, at sangene skal synges meget langsomt for at tydeliggøre digtene. Melodierne følger op på tankegangen ved at være ganske enkle og undgår derved at tage magten fra ordene. Abrahamsen har i flere omgange ligget på Dansktoppen, men umiddelbart harmonerer de to-tre melodier, der lægger sig op ad dansktopgenren, ikke med Aarestrups poesi. Det lykkes derimod i fortolkningen af hans gendigtning af Robert Burns’ My Love is Like a Red, Red Rose, og i Tilståelse får musikken sat digtet ind i en fin stemningsmættet atmosfære.

De anvendte musikere er loyale over for konceptet og understøtter fint og afdæmpet den stille eftertænksomhed i Abrahamsens fortolkninger, ikke mindst i sangerinden Sidse Holtes vokale udførelse af Kom Guds engel, stille død.

Sehr Langsam lever i den grad op til titlen, og det er nok en rigtig disposition, at Abrahamsen ikke valgte en cd i fuld længde med dette koncept.

Teksterne kan findes på www.peterabrahamsen.dk