Anmelderen tænker tilbage til 1970’erne og musikgrupper som De Nordiske Spillemænd og Landstrygerne med deres klassiske tilgang til den folkelige dansemusik. Dengang rynkede en del spillemænd og andre på næsen af en sådan forfinet fortolkning af, hvad der i bund og grund er brugsmusik. Som årene er randt siden da, fremkommer næserynkerne nærmere, hvis ikke musikken udføres med noget nær spilleteknisk perfektion. Frem til 70’erne var spillemændene i ”mesterlære”, hvor de i dag er konservatorieuddannede -sådan lidt skarpt opstillet.

Trioen Nordic Fiddlers Bloc består af svenske Anders Hall (violin, bratsch og oktavviolin), norske Olav Luksengård Mjelva (hardingfele og oktavviolin) og shetlandske Kevin Henderson (violin), og her foreligger deres tredje album, siden de fandt sammen i 2009.

Tilgangen til musikken kan sammenlignes med nok specielt nævnte De Nordiske Spillemænd. Teknisk og i øvrigt ligger udførelserne på et tilsvarende højt niveau, og musikken anvendes helt overvejende i koncertøjemed. En anmeldelse må tage udgangspunkt i netop de præmisser.

Repertoiret består af traditionelle stykker og originale kompositioner i de tre musikeres respektive hjemlige traditioner, herunder egne kompositioner. Der er ikke specielt megen lighed mellem traditionen på Shetland og de nordiske – og for den sags skyld heller ikke mellem de nordiske, om end forskellene her er knapt så markante. Når de forskellige stykker klinger i sammenspillet mellem de tre musikere med hver deres traditionsrelaterede ballast, opnås der trods det en form for musikalsk enhed, som nok hælder mere mod de nordiske tonesprog end mod det shetlandske. Undtagelser er de enkelte soloindslag.

Musikken bevæger sig som nævnt på et noget nær virtuost niveau med en stærk dynamik og et formidabelt swing, som bør kunne udfordre visse lettere stive kammermusikere – for nu at sidestille med en analog musikalsk tilgang. Besætningen af blot strygere appellerer måske i en vis udstrækning til et nichebetonet segment, med mindre man ikke er tynget af forskrækkelsen over ”violinhelvedet”, men ud fra musikkens egne præmisser er Nordic Fiddlers Bloc absolut en gnistrende oplevelse.

https://www.youtube.com/results?search_query=nordic+fiddlers+bloc

https://www.thenordicfiddlersbloc.com/

https://www.facebook.com/thenordicfiddlersbloc/

https://open.spotify.com/artist/0mCL7mlDB7zRLL13b0fM3q