Danske Henrik Widell er folkesanger i begrebets klassiske forstand. I en årrække har han været på landevejen med guitaren og de sange, han synes om. Ganske enkelt. Nu tager han springet og præsenterer sin debut-cd. Repertoiret er primært engelsksproget, men nogle få svenske og en enkelt dansk sang har han også valgt at tage med på cd’en – som dog er betitlet ”Home & Freedom”.

De engelsksprogede sange fungerer fint med de velspillende skotske musikere, som Henrik Widell har haft med i studiet. De tilfører pladen den musikalske tyngde, der betinger mediets gentagne aflytninger, og hans sangstemme trækker i samme retning. Den vækker i anmelderens ører associationer i retning af den danske sanger Alan Klitgaard – og det skal opfattes som en ros.

Når sangene på svensk og dansk klinger i højttalerne, kommer de derimod umiddelbart til at stå som stilbrud i forhold til pladens enhed. Intentionen om en direkte cd-afspejling af live-repertoiret er sympatisk, men et fonogram fungerer ikke på samme måde som scenen. Ydermere er det et vovestykke at fortolke stærkt personlige Björn Afzelius – nok et lidt for voldsomt vovestykke, ikke mindst med valget af unikke ”Sång till friheten”. ”Byssan lull” er også en fin sang, men hvorfor lave endnu en indspilning af den? Pladens enlige danske sang er selvskrevet, og den metier kunne Widell med fordel gøre noget mere ved. Det kunne være interessant at høre en kommende udgivelse med eget materiale.

Tilbage står dog, at det engelsksprogede materiale efter ”Home & Freedom” at dømme ligger nærmest ved Henrik Widells hjerte. I hvert fald er det den del af repertoiret, der gør pladen lytteværdig.

www.yhb.dk/webshop

www.yellowhousebooking.bandcamp.com