Musikundervisningen i den danske folkeskole kunne få stor nytte af at skele til Shetland.

Siden 1958 er timetallet i faget musik/sang faldet med ca. 33 procent i danske børns skoleforløb. Man kan frygte for yderligere nedskæringer i de kommende år, eller at kvaliteten forringes, da der ikke uddannes så mange musiklærere. Det skyldes, at faget musik ikke udbydes på alle landets seminarer, og antallet af lærerstuderende med musik som linjefag er faldet med ca. 50 procent siden 2007.

Samtidig er musik fra 2005 blevet et valgfag på gymnasierne i stedet for at være et fællesfag, og det har betydet, at blot 29 procent vælger musik.

Så man kan med rette frygte for musikfagets fremtid, selv om det tidligere har været en stærk medvirkende årsag til vores fælles kultur, dannelse og opdragelsesmæssig sammenhæng.

Under Shetland Folk Festival i foråret 2011 blev der tid til at stikke fingeren i jorden og undersøge, hvorfor børnene på øerne er så dygtige til musik (især folkemusik), som tilfældet er.

 

På Shetland tages musik seriøst

At være lærer på en af Shetlands folkeskoler må være et rent slaraffenland for en musiklærer – og for børnene! Børnene får her tilbudt at lære at spille på et instrument fra første skoleår. Selv om violinen er det mest almindelige og foretrukne instrument blandt børnene, så har de også mulighed for at vælge og vrage blandt stort set alle instrumenter.

I marts afholdes således den årlige Music Festival for skolerne på Shetland, og sidst deltog ca. 700 elever i 33 forskellige kategorier med og uden instrumenter.

Der bor ca. 22.000 på Shetlands-øerne, så hvis man sammenligner med Danmarks lidt mere end fem millioner indbyggere, skulle der ved en tilsvarende konkurrence herhjemme være omkring 160.000 deltagere!

Det er en seriøs konkurrence, som man tager meget alvorligt, for alle de deltagende børn kan virkelig spille på deres instrumenter eller synge.

Florence Grains, der er byrådsmedlem og talsmand for Kultur & Fritid i hovedbyen Lerwick, siger: ”Det er meget vigtigt, at vores unge får tilbudt mulighed for at udvikle deres musikalske talenter ved at optræde offentligt og vise de færdigheder, de lærer i klasseværelset. Det viser også de positive resultater af vores fortsatte investeringer i musik- og instrumentalundervisning.”

 

Violinen er cool

Under Shetland Folk Festival er lørdag eftermiddag forbeholdt optræden af lokale skoleorkestre, og her kommer det ene band efter det andet på scenen, fra tre/fire piger/drenge til 15-20 musikere ad gangen.

Eunice Henderson har været musiklærer siden 1991, efter hun havde studeret på Queen Margaret College i Edinburgh. Hun er selv en meget respekteret violinist og underviser i violinspil på syv skoler på Shetland. Desuden spiller hun klaver og er også kendt som en dygtig sangerinde. Hun er en af fem musiklærere på Shetland, der hver dag tager rundt og underviser i hvert sit distrikt på øerne.

Her fortæller hun lidt om, hvordan musikken er en del af dagligdagen:

”Vi følger vores egne regler og forsøger at holde på traditionerne. Så børnene får tilbud om at lære at spille et instrument, fra de er godt fem år gamle, og så er der tilbud om gruppespil efter skoletid. Og traditionen bliver stærkere og stærkere, og her på Shetland er det især ”cool” at spille på violin. Det er meget almindeligt, at børnene samles i grupper i deres frikvarterer og spiller violin uanset alder!”

En af årsagerne er ifølge Eunice, at violinen er så nem at tage med overalt, men selvfølgelig også fordi det er populært at spille. Der er da også mange unge, der med tiden prøver andre instrumenter, og det er meget almindeligt, at de spiller på flere instrumenter og er med i flere bands samtidigt.

Hun fortæller videre:

”Der er jo altid nogle, som forsvinder ud af systemet, fordi de flytter til fastlandet for at videreuddanne sig eller hellere vil dyrke sport eller andet, men det gør ikke så meget, da vi har en stor bredde af unge musikere. Og til gengæld har vi så mange gode tilbud til de unge, der vil noget med deres musik.”

 

Passion driver værket

Foruden at undervise i skolerne, tager Eunice Henderson rundt og underviser efter skoletid.

”Jeg giver undervisning rundt omkring på øerne om eftermiddagen til børn, og om aftenen underviser jeg voksne. En af grundene til, at violinmusikken står så stærkt her på Shetland er, at ingen bliver tabt. Vi skal nok finde en plads til alle, der vil spille. Og de fleste fortsætter med at spille hele deres liv. Og hvis man ikke er til et instrument, så er der også flere sangkor, hvor vi blandt andet synger på vores dialekt.”

Eunice Henderson tilføjer, at det ikke bare er et job for hende og de øvrige musiklærere, men at det er passionen for musikken, der driver værket.

 

Egentlig et bredt fag

Rootszone har talt med Signe Sloth, der er musiklærer for 8. og 9. klasse på Søndervangskolen i Hammel, og hun fortæller om den generelle musikundervisning i praksis:

” I 1., 2., 5. og 6. klasse har eleverne en time om ugen, mens de i 3. og 4. klasse har to timer om ugen. Men derefter er det slut. Der er dog mulighed for at få musikundervisning som valgfag i 7., 8. og 9. klasse – i to timer om ugen. Men der skal være nok elever for at oprette en klasse. I år valgte 24 elever musik i den årgang, jeg har. Men det var for mange, da der kun kan være 12-15 stk. pr. hold, så eleverne blev delt, så 8. klasse havde musik det første halvår og 9. det andet halvår. Det er nu også første gang i lang tid, at der har været så mange. Så det har været meget positivt på min skole.”

Signe Sloth forklarer om musikken i undervisningen:

”Det giver især meget i de små klasser, da man skal kunne følge med i en tekst til en sang og forstå indholdet og tolkningen, så det kan hjælpe dem i dansk. Og man lærer også lidt matematik, når man skal trykke på eksempelvis hver anden taste på keyboardet eller skrive noder. Det er vigtigt, at man lærer nogle kreative fag. Fra 7. klasse er de kreative fag jo alle valgfag, og fra 8. er der kun idræt som kreativt fag, med mindre altså at man vælger musik. Men det hele har også noget med musikkultur at gøre. Analyse af tekster, at forstå de gamle forfattere. Det er jo nemmere at forstå Jeppe Aakjær, når man har sunget hans sange. Vi lytter ofte til musik fra Den Danske Sangbog.”

 

Musikken vigtig i sig selv

Professor på Det Jyske Musikkonservatorium og hjerneforsker Peter Vuust forklarer om faget musik:

”Man vil jo gerne kunne argumentere for, at man skal have musik i skolen, fordi man så bliver bedre til sprog og matematik. Problemet med det argument er, at musik så kun er vigtigt, hvis man kan bruge det til noget, og der er jeg nødt til at sige, at dét argument vil jeg fraråde alle at bruge, selv de mest velmenende musikpædagoger og andre som har interesse i at bruge det. Fordi musik er meget vigtig i sig selv.”

Han fortsætter:

”Det er et biologisk faktum, at mennesket får utrolig meget glæde ud af musik og er i stand til at bruge musik til at kommunikere med og til at opnå forskellige følelsesmæssige effekter med. Derfor er der ingen grund til at bruge argumentet om, at musik skal være godt for noget andet. Det kan godt være, at det er det, men det ene problem er så, at i det øjeblik man bruger dét argument, så er musikken ikke vigtig i sig selv. Det andet problem er, at selv om der er nogle effekter, dét vi kalder transfereffekter til andre domæner, f. eks. sprog. Så er transferegenskaberne er ikke ret store, så man skal øve sig ret meget, hvis man f. eks. skal bruge det på sprogområdet. Selvfølgelig kan man argumenter for det. Jeg vil også til enhver tid sige, at der bør være variation og bredde i vores folkeskole, for man lærer bedst, når der er variation. Men kan sige det meget kort: Musikken meget vigtig for mennesket.”

Peter Vuust forklarer selv hvorfor:

”For at underbygge det, så var der for et par år siden en dansk undersøgelse om, hvad der var det vigtigste for folk i deres liv. Og her kom musik ind på en tredjeplads. Så alle mennesker ved intuitivt, at musik er vigtig for dem. Modsat alle dyr er vi født med den egenskab, at vi kan dyrke musik og få fantastisk rigdom og følelser ud af musik. Så kan man spørge, hvorfor er musik så fantastisk? Og jeg tror svaret fra de fleste mennesker vil være, at det er på grund af det følelsesmæssige i musikken. Men igen musik for musikkens skyld, for musikken er vigtig,” konkluderer Peter Vuust, der selv spiller bas og medvirker i flere bands.

Så man kan kun håbe på, at den nye regering kan (og vil) undgå at spare på musikken i skolerne, gymnasierne og konservatorierne, men i stedet styrke den til fordel for den danske musikkultur.

http://www.petervuust.dk/